Thời sự

Tổng cục Hải quan giao chỉ tiêu thu hồi nợ thuế năm 2019 hơn 546 tỉ đồng

21:42 | 03/04/2019

Chia sẻ

Tổng cục Hải quan vừa ban hành Quyết định giao chỉ tiêu thu hồi và xử lý nợ thuế quá hạn năm 2019 cho một số cục hải quan tỉnh, thành phố và Cục Kiểm tra sau thông quan với tổng nợ phải thu hồi và xử lý là hơn 546,083 tỉ đồng.
Tổng cục Hải quan giao chỉ tiêu thu hồi nợ thuế năm 2019 hơn 546 tỉ đồng - Ảnh 1.

Năm 2019, Tổng cục Hải quan phấn đấu thu ngân sách nhà nước đạt 315.500 tỉ đồng (vượt 5% so với chỉ tiêu dự toán thu ngân sách nhà nước mà lãnh đạo cấp trên giao cho (300.500 tỉ đồng)). Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách của Ngành, Tổng cục Hải quan đã tổ chức triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong đó việc thu hồi, xử lý nợ là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà tất cả các đơn vị thuộc và trực thuộc phải trú trọng thực hiện trong năm.

Vì vậy, ngày 27/3/2019, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 812/QĐ-TCHQ giao chỉ tiêu thu hồi và xử lý nợ thuế quá hạn cho các cục hải quan tỉnh, thành phố và Cục Kiểm tra sau thông quan.

Chỉ tiêu thu hồi nợ bao gồm các khoản nợ thuế chuyên thu quá hạn, tiền chậm nộp thuế đối với các khoản nợ chuyên thu quá hạn phát sinh trước ngày 1/1/2019 với tổng nợ phải thu hồi và xử lý là trên 546,083 tỉ đồng của các tờ khai đã thông quan (bao gồm 100% khoản nợ thuế có khả năng thu).

Cụ thể, các khoản nợ trong chỉ tiêu giao thu hồi và xử lý bao gồm: nợ quá hạn trong 90 ngày (174,297 tỉ đồng), nợ quá hạn quá 90 ngày (330,008 tỉ đồng), tiền chậm nộp (41,777 tỉ đồng).

Trong hơn 546,083 tỷ đồng tổng nợ Tổng cục Hải quan giao các đơn vị thu hồi và xử lí, nhiều nhất là Cục Hải quan TP.HCM được giao phải thu hơn 214,483 tỉ đồng; Cục Kiểm tra sau thông quan với chỉ tiêu phải thu hơn 131,95 tỉ đồng; Cục Hải quan Đà Nẵng phải thu hơn 54,988 tỉ đồng; Cục Hải quan Hà Nội phải thu hơn 47,659 tỉ đồng; Cục Hải quan Hải Phòng phải thu hơn 45,83 tỉ đồng; Cục Hải quan Quảng Ngãi được giao phải thu hơn 29,271 tỉ đồng...

Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố và Cục Kiểm tra sau thông quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện thu hồi và xử lý nợ thuế để đạt được chỉ tiêu đã giao. Đồng thời, đề nghị tất cả các đơn vị tiếp tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định và thực hiện theo dõi, quản lý và đề xuất phương án xử lý những khoản nợ khó thu tại đơn vị.

Trong năm 2019, Tổng cục Hải quan yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc hải quan không để phát sinh nợ mới. Trường hợp phát sinh nợ mới phải triển khai ngay các biện pháp thu hồi nợ, tiếp tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định, định kỳ báo cáo kết quả thu hồi nợ theo từng tháng.


Thời báo Ngân hàng