|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

Tổng công ty Sông Hồng

Bộ Xây dựng muốn thoái vốn tại Tổng Công ty Sông Hồng với giá 10.000 đồng/cp, gấp 5 lần thị giá

Bộ Xây dựng muốn thoái vốn tại Tổng Công ty Sông Hồng với giá 10.000 đồng/cp, gấp 5 lần thị giá

Bộ Xây dựng sẽ bán đấu giá 13,2 triệu cổ phần SHG tại Tổng CTCP Sông Hồng với giá khởi điểm 10.000 đồng/cp, gấp 5 lần thị giá.
Doanh nghiệp -22:32 | 29/11/2020
Tổng công ty Sông Hồng lỗ ngàn tỉ, nguy cơ mất trắng vốn nhà nước

Tổng công ty Sông Hồng lỗ ngàn tỉ, nguy cơ mất trắng vốn nhà nước

Sau cổ phần hóa, Tổng công ty Sông Hồng thua lỗ hàng ngàn tỉ đồng, đứng trước nguy cơ phá sản, mất trắng vốn nhà nước.
Doanh nghiệp -13:28 | 12/09/2019
Tổng công ty Sông Hồng (SHG) khó thoát trách nhiệm bảo lãnh

Tổng công ty Sông Hồng (SHG) khó thoát trách nhiệm bảo lãnh

Lỗ lũy kế tăng, vượt quá vốn chủ sở hữu 185,9 tỷ đồng, bức tranh kinh doanh của SHG vẫn chưa thoát khỏi sắc màu u tối, trong khi trách nhiệm bảo lãnh cho công ty con từ thời lãnh đạo cũ vẫn còn đó.
Doanh nghiệp -14:21 | 14/04/2018
Hơn 10 năm, Tổng công ty Sông Hồng mất trắng hàng tỷ đồng đầu tư vào Tài chính Phong Phú

Hơn 10 năm, Tổng công ty Sông Hồng mất trắng hàng tỷ đồng đầu tư vào Tài chính Phong Phú

Tổng công ty cổ phần Sông Hồng đã thực hiện trích lập dự phòng phải thu khó đòi gần 4 tỷ đồng đối với Công ty Tài chính Phong Phú năm 2006, tuy nhiên khi xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa, Công ty kiểm toán VACO đã hoàn nhập dự phòng khoản phải thu khó đòi vào vốn chủ sở hữu. Cho đến nay, Tổng công ty cổ phần Sông Hồng chưa thu hồi được số tiền nêu trên.
Doanh nghiệp -21:05 | 05/12/2017
Thêm công ty lỗ gần 400 tỷ, Bộ Tài chính cảnh báo khẩn

Thêm công ty lỗ gần 400 tỷ, Bộ Tài chính cảnh báo khẩn

Bộ Tài chính vừa phát đi cảnh báo về tình hình tài chính và hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2016 của Tổng công ty CP Sông Hồng - một công ty có trên 73% vốn nhà nước. Tính đến hết năm 2016, lỗ lũy kế của công ty Sông Hồng lên tới gần 390 tỷ đồng, âm vốn chủ sở hữu hơn 63 tỷ đồng.
Doanh nghiệp -14:40 | 05/07/2017

Tổng công ty Sông Hồng