Doanh nghiệp

TNG thực hiện 94% kế hoạch lợi nhuận năm sau 10 tháng

13:46 | 22/11/2019

Chia sẻ

Riêng tháng 10/2019, doanh thu thuần đạt 403,4 tỉ đồng, tăng trưởng 28,6% so với cùng kì năm trước. Sau khi trừ đi các loại chi phí, TNG thu về lãi sau thuế 22 tỉ đồng, tăng trưởng 31,7%.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (Mã: TNG) công bố kết quả kinh doanh tháng 10/2019 với doanh thu thuần đạt 403,4 tỉ đồng, tăng trưởng 28,6% so với cùng kì năm trước.

Lợi nhuận nhuận gộp đạt 62,9 tỉ đồng, tăng trưởng 16,9%. Biên lợi nhuận gộp bị thu hẹp so với cùng kì, từ 17,1% xuống 15,6%. Dù vậy, chi phí hoạt động bao gồm chi phí bán hàng và chi phí quản lý ổn định giúp TNG thu về lãi sau thuế 22 tỉ đồng, tăng trưởng 31,7% so với tháng 10 năm trước.

Lũy kế 10 tháng đầu năm, công ty đạt doanh thu thuần 3.971 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế 196,3 tỉ đồng, tăng trưởng lần lượt 30,6% và 33,4% so với cùng kì năm trước.

So với kế hoạch 1.154 tỉ doanh thu và 208 tỉ đồng lãi sau thuế năm 2019, TNG đã thực hiện được 95% mục tiêu doanh thu và 94% mục tiêu lợi nhuận sau 10 tháng.

tng

Kết quả kinh doanh của TNG sau 10 tháng đầu năm 2019. Nguồn: TNG.

Tính đến hết ngày 30/10, tổng tài sản của TNG ở mức 2.966 tỉ đồng, tăng 14,3% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, phải thu ngắn hạn tăng 29,6% lên 619,4 tỉ đồng, tiền mặt cũng tăng mạnh từ 12,7 tỉ đồng lên 104,3 tỉ đồng.

Hiện TNG vẫn đang sử dụng khá nhiều nợ vay, bao gồm 1.006 tỉ đồng vay ngắn hạn và vay dài hạn 405,6 tỉ đồng. Trong 10 tháng năm 2019, chí phí lãi vay của TNG ở mức 95,8 tỉ đồng, tương đương 14,5% lợi nhuận gộp.

Sơn Tùng