Doanh nghiệp

9 tháng, Dệt may TNG thực hiện 84% kế hoạch lợi nhuận

11:55 | 15/10/2019

Chia sẻ

Với việc dự kiến dùng 5,5% lợi nhuận sau thuế để chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị (HĐQT), khoản tiền Ban lãnh đạo TNG có thể nhận đã lên tới 9,6 tỉ đồng.

Theo báo cáo vừa công bố, CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (Mã: TNG) đạt doanh thu thuần hợp nhất hơn 1.526 tỉ đồng và lãi sau thuế hơn 81 tỉ đồng trong quí III/2019, lần lượt tăng 23% và 28% so với cùng kì năm trước. Quí III thường là quí kinh doanh cao điểm của doanh nghiệp này.

Lũy kế đến hết tháng 9/2019, Công ty đạt doanh thu thuần xấp xỉ 3.568 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 174 tỉ đồng, tăng trưởng gần 31% và 34% so với 9 tháng đầu năm 2018.

Như vậy, TNG đã thực hiện gần 86% kế hoạch doanh thu và 84% chỉ tiêu lãi sau thuế được cổ đông thông qua trong năm nay.

tng kqkd

Kết quả kinh doanh quí III/2019 của TNG. Đvt: Tỉ đồng. (Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất của doanh nghiệp)

Cho năm 2019, Công ty dự kiến chia cổ tức tỉ lệ từ 16 - 20%. Tuy nhiên, phía Ban lãnh đạo TNG chưa xác định hình thức chi trả bằng tiền mặt hay cổ phiếu.

Tại Đại hội thường niên 2019, cổ đông TNG đã thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT số tiền bằng 5,5% lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt được trong năm. Xét trên con số hơn 174 tỉ đồng lãi sau thuế 9 tháng vừa qua, khoản tiền mà HĐQT TNG sẽ được nhận vào khoảng 9,6 tỉ đồng.

Thừa Vân