Hàng hóa

TKV đặt mục tiêu sản xuất 2,7 triệu tấn than nguyên khai trong tháng 9

13:00 | 09/09/2019

Chia sẻ

Tập đoàn công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam (TKV) đã sản xuất 2,65 triệu tấn than nguyên khai, tiêu thụ 3,45 triệu tấn, nhập khẩu 605.000 tấn than trong tháng 8 vừa qua.

Theo báo cáo của Tập đoàn công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam (TKV) trong tháng 8/2019, toàn Tập đoàn đã sản xuất 2,65 triệu tấn than nguyên khai, tiêu thụ 3,45 triệu tấn, nhập khẩu 605.000 tấn than. 

Theo đó, doanh thu tiêu thụ than dự kiến đạt 5.055 tỉ đồng; sản xuất, tiêu thụ khoáng sản 1.506 tỉ đồng; sản xuất và bán điện dự kiến 671 tỉ đồng.

Ngoài ra sản xuất cơ khí dự kiến đạt 145 tỉ đồng, vật liệu nổ công nghiệp dự kiến 335 tỉ đồng và doanh thu khác dự kiến 1.667 tỉ đồng.

TKV đặt mục tiêu trong tháng 9 sẽ sản xuất 2,7 triệu tấn than nguyên khai, tiêu thụ 3,8 triệu tấn, 119.000 tấn alumin, 4.000 tấn tinh quặng đồng, 1.000 tấn đồng tấm, 900 tấn kẽm thỏi, 12.000 tấn tinh quặng sắt; 540 triệu kWh điện; 5.000 tấn thuốc nổ...

Ông Đặng Thanh Hải, Tổng Giám đốc TKV lưu ý việc nhập khẩu than để đáp ứng cho các hộ tiêu thụ đặc biệt là hộ điện, dự kiến cả năm 2019 TKV sẽ nhập khẩu 7 triệu tấn than và sản xuất khoảng 500.000 tấn bã xít nghiền sàng.

Ở lĩnh vực khoáng sản, TKV sẽ tập trung tiêu thụ đồng tấm, tiêu thụ tinh quặng đồng của Công ty CP Tả Phời; triển khai dự án mỏ sắt Nà Rụa, giải quyết khó khăn của Dự án Đồng Tả Phời, Crommit Cổ Định...


Như Huỳnh