|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Tiếp tục đối thoại trực tiếp, kịp thời xử lý vướng mắc về tiếp cận vốn vay

15:27 | 28/05/2024
Chia sẻ
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố thường xuyên tổ chức chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp trên địa bàn theo chỉ đạo.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu ngân hàng chi nhánh các tỉnh, thành phố thường xuyên đối thoại trực tiếp với khách hàng. (Ảnh: TTXVN).

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố, Chủ tịch Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tiếp tục đẩy mạnh triển khai Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp.

Theo đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố thường xuyên tổ chức chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp trên địa bàn theo chỉ đạo. Chương trình kết nối tổ chức theo hình thức phù hợp để đối thoại trực tiếp giữa ngân hàng với khách hàng; nắm bắt các khó khăn vướng mắc liên quan đến việc tiếp cận vốn vay ngân hàng để kịp thời xử lý, tháo gỡ.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn cấp tín dụng hướng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng theo chủ trương của Chính phủ và các lĩnh vực thế mạnh của địa phương; chủ động tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp, người dân biết các chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước để được thụ hưởng…

Đối với các tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu đa dạng hóa nội dung, chuyên đề hội nghị bằng các hình thức phù hợp nhằm tăng cường hoạt động kết nối ngân hàng với doanh nghiệp, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của khách hàng có hiệu quả, thực chất.

Ngoài ra, chủ động thông báo cơ chế, chính sách hỗ trợ của Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước và của tổ chức tín dụng mình cho khách hàng, tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp thường xuyên, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận vốn tín dụng của doanh nghiệp, người dân.

Cùng với đó, chỉ đạo các chi nhánh tổ chức tín dụng trong hệ thống tích cực nghiên cứu, phát triển đa dạng hóa các sản phẩm tín dụng phù hợp với các đối tượng doanh nghiệp và đăng ký các chương trình tín dụng cụ thể hỗ trợ doanh nghiệp trong tiếp cận vốn tín dụng và các dịch vụ ngân hàng; cấp tín dụng hướng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng theo chủ trương của Chính phủ.

Đặc biệt, Ngân hàng Nhà nước đề nghị các tổ chức tín dụng phải chủ động, kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc trong hệ thống; báo cáo chính quyền địa phương, Ngân hàng Nhà nước, các Bộ, ngành có liên quan về các khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền; đề xuất, kiến nghị trong quá trình triển khai thực hiện.

Thùy Dương