Hàng hóa

Tiếp nhận hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp CBPG sản phẩm nhôm thanh định hình

10:24 | 18/03/2020

Chia sẻ

Ảnh: Bộ Công Thương

Thời hạn để các doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện được miễn trừ nộp hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp chống bán phá giá (CBPG) sản phẩm nhôm thanh định hình là đến 15/4/2020.

Cục Phòng vệ Thương mại, Bộ Công Thương cho biết, từ nay đến 15/4 sẽ tiếp nhận hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm nhôm thanh định hình (vụ việc AD05).

Trước đó, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2942/QĐ-BCT ngày 28/9/2019, về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức đối với một sản phẩm nhôm có xuất xứ từ Trung Quốc (mã vụ việc: AD05).

Sản phẩm nhôm bị áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức được phân vào mã HS: 7604.10.10, 7604.10.90, 7604.21.90, 7604.29.10, 7604.21.90.

Theo Thông tư 37/2019/TT-BCT ngày 29/11/2019 của Bộ Công Thương qui định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại (Thông tư 37/2019/TT-BCT), Cục Phòng vệ Thương mại đề nghị các doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện được miễn trừ nộp hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp chống bán phá giá vụ việc AD05 bao gồm các tài liệu được qui định tại Điều 14 và Phụ lục 03 Thông tư 37/2019/TT-BCT.

Cục Phòng vệ Thương mại lưu ý, các doanh nghiệp đã được cấp miễn trừ năm 2020 không nộp hồ sơ đề nghị miễn trừ 2020 theo thông báo này.

Trong trường hợp khối lượng miễn trừ sắp hết, các doanh nghiệp trên nộp hồ sơ bổ sung miễn trừ theo qui định tại Khoản 4 Điều 16 Thông tư 37/2019/TT-BCT.

Cục Phòng vệ Thương mại đề nghị các doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị miễn trừ tới Cổng dịch vụ công trực tuyến theo địa chỉ: https://dichvucong.moit.gov.vn hoặc tới Cục Phòng vệ thương mại trước 17h ngày 15/4/2020.

Như Huỳnh