Doanh nghiệp

Thủy điện thiếu nước, lợi nhuận ròng quí I của PV Power giảm 45%

10:29 | 02/05/2020

Chia sẻ

Theo BCTC hợp nhất quí I của PV Power, doanh thu thuần đạt 7.965 tỉ đồng, giảm 5% so với cùng kì năm trước, chủ yếu do doanh thu bán hàng tại các công ty con giảm mạnh. Lãi sau thuế của công ty mẹ là 444 tỉ đồng, tương ứng giảm 47%.

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power - Mã: POW) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quí I/2020 với chỉ tiêu doanh thu thuần giảm 5%, đạt 7.965 tỉ đồng.

Theo PV Power, doanh thu quí vừa qua giảm mạnh chủ yếu do doanh thu tại các công ty con như Thủy điện Hủa Na, Thủy điện Đắcđrinh, Nhiệt điện dầu khí Nhơn Trạch 2, CTCP Máy - Thiết bị dầu khí... lao dốc.

Song, giá vốn giảm nhẹ hơn 2% làm cho lợi nhuận gộp còn 1.020 tỉ đồng, giảm 22% so với cùng kì năm trước. Được biết, giá vốn giảm ít hơn doanh thu do các công ty con bị giảm doanh thu do giảm sản lượng nhưng các chi phí cố định như chi phí khấu hao tài sản cố định, chi phí quản lí không giảm.

Trong kì, doanh thu hoạt động tài chính giảm 14% xuống gần 87 tỉ đồng chủ yếu do lãi chênh lệch tỉ giá giảm từ 49 tỉ đồng xuống còn hơn 4 tỉ đồng. Chi phí tài chính ghi nhận tăng gần 28% lên 411 tỉ đồng, trong đó có chi phí lãi vay 243 tỉ đồng và lỗ chênh lệch tỉ giá 136 tỉ đồng.

Ngoài ra, thu nhập khác còn gần 6 tỉ đồng, giảm đến 85% so với cùng năm trước do năm 2019 CTCP Nhiệt điện Dầu khí Nhơn Trạch 2 thực hiện khoản hoàn nhập Quĩ phát triển khoa học và công nghệ 37 tỉ đồng.

Kết quả, lãi sau thuế của PV Power đạt 505 tỉ đồng, giảm 45% so với quí I/2019, trong đó lãi sau thuế của công ty mẹ là 444 tỉ đồng, tương ứng giảm 47%.

Được biết trước đó, PV Power đã xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2020 trên cơ sở giá dầu 60USD/thùng và tỉ giá 1USD=23.500 VND. Cụ thể, doanh thu dự kiến đạt 35.449 tỉ đồng, lãi sau thuế dự đạt 2.044 tỉ đồng.

Như vậy kết thúc quí I/2020, PV Power đã hoàn thành 23% kế hoạch doanh thu và 25% kế hoạch lãi sau thuế của cả năm.

Tại thời điểm 31/3, tổng giá trị tài sản của PV Power đạt 56.976 tỉ đồng, tăng hơn 2% so với đầu kì. Trong đó, nhiều chỉ tiêu ghi nhận tăng như tiền và tương đương tiền 5.407 tỉ đồng (tăng 6%), các khoản phải thu ngắn hạn 9.838 tỉ đồng (tăng 13%), hàng tồn kho hơn 2.000 tỉ đồng (tăng 41%)...

Thanh Tùng