|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Thu từ dầu thô tăng gần gấp đôi, ngân sách 8 tháng bội thu 251.700 tỷ đồng

10:42 | 29/08/2022
Chia sẻ
Trong 8 tháng đầu năm 2022, ngân sách bội thu 251.700 tỷ đồng. Đáng chú ý, thu từ dầu thô tăng mạnh, góp phần giúp cho tổng thu ngân sách 8 tháng tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước.

Theo báo cáo từ Tổng cục Thống kê (GSO), tổng thu ngân sách Nhà nước 8 tháng năm 2022 tăng tới 19,4% so với cùng kỳ năm trước trong khi chi ngân sách Nhà nước tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2021.

Tổng cục Thống kê đánh giá, việc ngân sách bội thu đảm bảo nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước, thanh toán các khoản nợ đến hạn cũng như chi trả kịp thời cho các đối tượng theo quy định. 

Cụ thể, tổng thu ngân sách Nhà nước tháng 8/2022 ước đạt 106 nghìn tỷ đồng. Lũy kế tổng thu ngân sách Nhà nước 8 tháng năm 2022 đạt 1.208,2 nghìn tỷ đồng, bằng 85,6% dự toán năm và tăng 19,4% so với cùng kỳ năm trước.

  Nguồn: Hạ An tổng hợp từ số liệu Tổng cục Thống kê. 

Trong đó, thu nội địa tháng 8/2022 ước đạt 78.400 tỷ đồng. Lũy kế 8 tháng năm 2022 đạt 954.600 tỷ đồng, bằng 81,1% dự toán năm và tăng 15,9% so với cùng kỳ năm trước. 

Thu từ dầu thô tháng 8/2022 ước đạt 6.200 tỷ đồng; lũy kế 8 tháng năm 2022 đạt 51.100 tỷ đồng, bằng 181,2% dự toán năm và tăng 98,8% so với cùng kỳ năm trước.

Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu tháng 8/2022 ước đạt 16.600 tỷ đồng; lũy kế 8 tháng năm 2022 đạt 197.600 tỷ đồng, bằng 99,3% dự toán năm và tăng 21,5% so với cùng kỳ năm trước. 

Về chi ngân sách Nhà nước, tổng chi ngân sách Nhà nước tháng 8/2022 ước đạt 123.700 tỷ đồng; lũy kế 8 tháng năm 2022 ước đạt 956.500 tỷ đồng, bằng 53,6% dự toán năm và tăng 4,2% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, chi thường xuyên 8 tháng năm 2022 đạt 677.300 tỷ đồng, bằng 60,9% dự toán năm và tăng 3,8% so với cùng kỳ năm trước.

Chi đầu tư phát triển đạt 212.200 tỷ đồng, bằng 40,3% và tăng 13,3%. Chi trả nợ lãi 65.300 tỷ đồng, bằng 62,9% và giảm 9,4%. 

Như vậy, kết thúc 8 tháng đầu năm, ngân sách bội thu 251.000 tỷ đồng.

Hạ An