Hàng hóa

Thu ngân sách từ dầu thô 11 tháng đạt 54,3 nghìn tỷ, gấp rưỡi dự toán năm

14:57 | 29/11/2018

Chia sẻ

Tính từ đầu năm đến thời điểm 15/11/2018, tổng thu ngân sách ước tính đạt 1.160,1 nghìn tỷ đồng. Trong đó, thu từ dầu thô 54,3 nghìn tỷ đồng, bằng 151,3% dự toán năm. Ngân sách hiện đang bội chi 6,1 nghìn tỷ đồng.

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 11 tháng năm 2018 Tổng cục Thống kê vừa công bố, tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/11/2018 ước tính đạt 1.160,1 nghìn tỷ đồng, bằng 87,9% dự toán năm.

Trong đó, thu nội địa đạt 926,9 nghìn tỷ đồng, bằng 84,3%. Thu từ dầu thô 54,3 nghìn tỷ đồng, bằng 151,3%. Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 174,9 nghìn tỷ đồng, bằng 97,7%.

thu ngan sach tu dau tho 11 thang dat 543 nghin ty gap ruoi du toan nam
Thu ngân sách từ dầu thô 11 tháng đạt 54,3 nghìn tỷ, gấp rưỡi dự toán năm. Ảnh minh họa.

Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước đạt 128,6 nghìn tỷ đồng, bằng 77,2% dự toán năm. Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 156,6 nghìn tỷ đồng, bằng 70,3%. Thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 178,7 nghìn tỷ đồng, bằng 82%. Thu thuế thu nhập cá nhân 82,5 nghìn tỷ đồng, bằng 85,2%. Thu thuế bảo vệ môi trường 38,3 nghìn tỷ đồng, bằng 78,5%. Thu tiền sử dụng đất 102,1 nghìn tỷ đồng, bằng 118,8%.

Tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/11/2018 ước tính đạt 1.166,2 nghìn tỷ đồng, bằng 76,6% dự toán năm.

Trong đó, chi thường xuyên đạt 806,8 nghìn tỷ đồng, bằng 85,8%. Chi đầu tư phát triển 239,8 nghìn tỷ đồng, bằng 60%. Chi trả nợ lãi 93,5 nghìn tỷ đồng, bằng 83,1%.

Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, tổng chi ngân sách nhà nước đã vượt tổng thu 6,1 nghìn tỷ đồng.

Một điều đáng chú ý, trong các khoản thu ngân sách 11 tháng đầu năm, có nhiều khoản đã vượt dự toán năm, như thu từ dầu thô (bằng 151,3% dự toán năm); thu từ tiền sử dụng đất (bằng 118,8% dự toán năm).

Trên thực tế, thu ngân sách từ dầu thô đã đạt dự toán năm từ hồi kết thúc 7 tháng đầu năm (đạt 35,4 nghìn tỷ đồng, bằng 98,5% dự toán năm).

Xem thêm

Khánh Hà