|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Thu ngân sách quý I đã đạt hơn 30% kế hoạch năm, ngân sách Nhà nước bội thu 128.100 tỷ đồng

07:41 | 30/03/2023
Chia sẻ
Tổng thu ngân sách Nhà nước quý I/2023 ước đạt 491,5 nghìn tỷ đồng, bằng 30,3% dự toán năm, chi ngân sách Nhà nước ước đạt 64,2 nghìn tỷ đồng. Như vậy, tính đến hết quý I/2023, ngân sách ước tính bội thu 128.100 tỷ đồng.

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý I 2023 của Tổng cục Thống kê, Thu ngân sách Nhà nước quý I năm 2023 ước tăng 1,3% so với cùng kỳ năm trước.

Chi ngân sách Nhà nước ước tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2022, đảm bảo các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước, thanh toán các khoản nợ đến hạn cũng như chi trả kịp thời cho các đối tượng theo quy định. 

Cụ thể, tổng thu ngân sách Nhà nước tháng 3 ước đạt 129,6 nghìn tỷ đồng. Lũy kế tổng thu ngân sách Nhà nước quý I/2023 ước đạt 491,5 nghìn tỷ đồng, bằng 30,3% dự toán năm và tăng 1,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, thu nội địa tháng 3 ước đạt 101,3 nghìn tỷ đồng, lũy kế quý I/2023 ước đạt 411,8 nghìn tỷ đồng, bằng 30,9% dự toán năm và tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước.

Thu từ dầu thô tháng 3 ước đạt 5,5 nghìn tỷ đồng; lũy kế quý I/2023 ước đạt 15,5 nghìn tỷ đồng, bằng 36,9% dự toán năm và giảm 11,4% so với cùng kỳ năm trước.

Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu tháng 3 ước đạt 22,8 nghìn tỷ đồng; lũy kế quý I/2023 ước đạt 64,2 nghìn tỷ đồng, bằng 26,9% dự toán năm và giảm 16,4% so với cùng kỳ năm trước.

Về chi ngân sách Nhà nước, tổng chi ngân sách Nhà nước tháng 3 ước đạt 130,6 nghìn tỷ đồng; lũy kế quý I/2023 ước đạt 363,4 nghìn tỷ đồng, bằng 17,5% dự toán năm và tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, chi thường xuyên quý I/ 2023 ước đạt 262,1 nghìn tỷ đồng, bằng 22,4% dự toán năm và tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước; chi đầu tư phát triển đạt 73,2 nghìn tỷ đồng, bằng 10,1% và tăng 18,9%; chi trả nợ lãi 27,9 nghìn tỷ đồng, bằng 27,1% và giảm 3,4%. 

Như vậy, tính đến hết quý I/2023, ngân sách ước tính bội thu 128.100 tỷ đồng.

Hạ An

Giảm lãi suất có còn nhiều ý nghĩa nếu doanh nghiệp không tiếp cận được vốn?
Theo các ĐBQH, doanh nghiệp đang rất khát vốn tín dụng, nhưng không tiếp cận được vốn, nếu có tiếp cận được thì rất khó để giải ngân do điều kiện vay và thủ tục. Chính phủ đã phải dùng cả mệnh lệnh hành chính để yêu cầu giảm lãi suất, mặc dù vẫn còn cao, tuy nhiên, việc giảm lãi suất không quan trọng bằng tiếp cận được vốn và đưa nguồn vốn đó vào sản xuất, kinh doanh.