|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Thêm công ty được cấp phép trung gian thanh toán

21:15 | 31/08/2019
Chia sẻ
Theo thông tin mới cập nhật, Ngân hàng Nhà nước đã cấp giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cho Công ty cổ phần Công nghệ FINVIET, nâng số lượng giấp phép trung gian thanh toán đến cuối tháng 8/2019 tăng lên 31.

FINVIET, theo đăng ký kinh doanh, có vốn điều lệ 50 tỷ đồng, ngành nghề kinh doanh chính là dịch vụ thông tin, bao gồm dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng viễn thông và dịch vụ cung cấp thông tin trên Internet. Công ty này đặt trụ sở tại TP HCM, do ông Nguyễn Thanh Hiển là Tổng giám đốc và người đại diện theo pháp luật.

Giấy phép cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán được Ngân hàng Nhà nước cấp từ năm 2015 và tăng nhanh trong hai năm sau đó. Tuy nhiên, từ năm 2018 đến nay, việc cấp phép có dấu hiệu chững lại. Riêng từ đầu năm đến nay, cơ quan quản lý mới cấp phép cho 5 công ty.

Ngoài FINVIET, trong tháng 1/2019, Ngân hàng Nhà nước cấp phép cho 3 công ty khác, gồm Công ty Thương mại dịch vụ mạng lưới thông minh (Smartnet), Công ty Edenred Việt Nam (Edenred) và Công ty cổ phần PAYTECH. Đến tháng 5/2019, Công ty cổ phần dịch vụ EPAY được cấp phép.

Theo Nghị định 80/2016, trung gian thanh toán được hiểu là dịch vụ cung ứng hạ tầng thanh toán điện tử, dịch vụ hỗ trợ dịch vụ thanh toán và các dịch vụ trung gian thanh toán khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Các công ty để có được giấy phép này phải đáp ứng nhiều điều kiện về phương án kinh doanh, cơ cấu nhân sự, hạ tầng và có vốn điều lệ tối thiểu từ 50 tỷ đồng.


Minh Sơn

TS. Nguyễn Tú Anh: 'Áp lực lạm phát giảm là cơ hội tốt để nới room tín dụng'
Theo TS. Nguyễn Tú Anh, khi nền kinh tế đang có đà phát triển khá tốt thì cần tận dụng cơ hội để đưa tiền ra đặc biệt là trong bối cảnh lạm phát đang giảm dần.