|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Thế giới Di động chốt ngày đại hội cổ đông 2020

09:00 | 08/01/2020
Chia sẻ
Tại đại hội, cổ đông công ty sẽ thông qua các vấn đề về hoạt động kinh doanh, phương án chia cổ tức năm 2019 và chính sách phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa người lao động năm 2020.
Thế giới Di động sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 vào ngày 27/3 - Ảnh 1.

Cửa hàng Thế giới Di động tại Nguyễn Khang, Hà Nội. Ảnh: Sơn Tùng.

Hội đồng Quản trị CTCP Đầu tư Thế giới Di động (Mã: MWG) vừa thông qua nghị quyết về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020.

Theo đó, ĐHĐCĐ sẽ được tổ chức vào 14h00 ngày 27/3/2020, công ty chưa thông báo địa điểm cụ thể. Ngày đăng kí cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham gia dự họp là 20/2/2020.

Tại cuộc họp, một trong những nội dung quan trọng sẽ được trình ĐHĐCĐ thông qua là kế hoạch kinh doanh năm 2020. Trung tuần tháng 12/2019, HĐQT công ty đã thống nhất kế hoạch kinh doanh năm 2020 để trình ĐHĐCĐ với mục tiêu doanh thu thuần đạt 122.446 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế 4.835 tỉ đồng.

Đây cũng là chỉ tiêu kinh doanh cao kỉ lục của Thế giới Di động. So với kế hoạch doanh thu 108.468 tỉ đồng và lãi sau thuế 3.571 tỉ đồng năm 2019, mục tiêu doanh thu năm 2020 tăng trưởng 11,5% nhưng lợi nhuận sau thuế tăng trưởng tới 35,4%.

Bên cạnh vấn đề về kế hoạch kinh doanh, Đại hội sẽ biểu quyết thông qua báo cáo tài chính hàng năm, các báo cáo của HĐQT, Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động trong năm và phương án chi trả cổ tức năm 2019.

Ngoài ra, Đại hội cũng quyết định chính sách phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa người lao động (ESOP) cho ban điều hành và các cán bộ chủ chốt của công ty và các công ty con dựa vào kết quả kinh doanh năm 2020.

Mới đây, Thế giới Di động vừa hoàn tất đợt phát hành ESOP năm 2019 cho 4.072 người lao động trong công ty. Theo kết quả công bố, Thế giới Di động đã phân phối được 10,52 triệu cổ phiếu trên tổng số 10,624 cổ phiếu dự kiến phân phối, tương ứng tỉ lệ thực hiện 99%.

Trong đó, công ty sử dụng 856.236 cổ phiếu quĩ và phát hành thêm 9,66 triệu cổ phiếu mới. Mức giá phát hành là 10.000 đồng/cp, tương ứng số tiền đã thu về hơn 105 tỉ đồng.

Lũy kế 11 tháng đầu năm 2019, Thế Giới Di Động ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất 93.086 tỉ đồng, tăng trưởng 18% so với cùng kì năm ngoái; lợi nhuận sau thuế đạt 3.542 tỉ đồng, tăng trưởng 34%. Như vậy, Thế Giới Di Động đã thực hiện 86% kế hoạch doanh thu và 99% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm.

Sơn Tùng

Bộ Tài chính: Sẽ yêu cầu doanh nghiệp phát hành trái phiếu phải công bố sức khỏe cho nhà đầu tư
Bộ Tài chính cho biết sẽ yêu cầu các doanh nghiệp phải thuê các công ty tư vấn, trong đó có tư vấn về kiểm toán độc lập, tư vấn về xếp hạng tín nhiệm, định giá để xác định giá trị doanh nghiệp, từ đó có được kết quả công bố công khai với các nhà đầu tư.