Doanh nghiệp

Thành Thành Công - Biên Hòa lãi đột biến hơn 280 tỉ đồng quí III nhờ thanh lí các khoản đầu tư

15:28 | 01/05/2019

Chia sẻ

Thành Thành Công - Biên Hòa ghi nhận hoạt động tài chính mang về doanh thu gấp hai lần cùng kì nhờ thanh lí các khoản đầu tư. Kết quả, công ty đạt 284 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế quí III.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quí III, Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa đạt 2.506,3 tỉ đồng doanh thu thuần, giảm hơn 8% so với cùng kì năm trước. Giá vốn chiếm 88% lên tới 2.215,6 tỉ đồng. Biên lợi nhuận gộp giảm nhẹ về 11,6%.

Thành Thành Công - Biên Hòa lãi đột biến hơn 280 tỉ đồng quí III nhờ thanh lí các khoản đầu tư - Ảnh 1.

Nguồn: BCTC SBT

Đáng chú ý, hoạt động tài chính mang về doanh thu gấp hai lần cùng kì nhờ thanh lí các khoản đầu tư, ghi nhận 348 tỉ đồng. Chi phí tài chính giảm 7,4% còn 168,4 tỉ đồng, trong khi đó, chi phí bán hàng và chi phí quản lí doanh nghiệp tăng tương ứng gần 15% và 5%, ghi nhận 94,5 tỉ đồng và 103,4 tỉ đồng.

Thành Thành Công - Biên Hòa lãi đột biến hơn 280 tỉ đồng quí III nhờ thanh lí các khoản đầu tư - Ảnh 2.

Nguồn: BCTC SBT

Kết quả, lợi nhuận sau thuế công ty và lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt tương ứng 284 tỉ đồng và gần 289 tỉ đồng, cao gấp 2 lần cùng kì.

Lũy kế 9 tháng đầu niên độ (1/7/2018-31/6/2019), Thành Thành Công - Biên Hòa ghi nhận 8.183,4 tỉ đồng tổng doanh thu, giảm nhẹ so với cùng kì. Lợi nhuận trước thuế hơn 350 tỉ đồng, giảm gần 28%. So với mục tiêu đề ra, công ty đã thực hiện được 71% kế hoạch doanh thu và 51,4% kế hoạch lãi trước thuế.

Cuối cùng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ giảm 26% còn 293 tỉ đồng.

Tại thời điểm 31/3, tổng tài sản công ty đạt 17.246,7 tỉ đồng. Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu khoảng 1,78 lần.

Ngày 26/4, HĐQT công ty đã thông qua phương án phát hành 500 tỉ đồng trái phiếu không chuyển đổi, được đảm bảo bằng nguồn thu bổ sung từ việc bán hơn 61,6 triệu cổ phiếu quĩ của công ty. 

Cùng ngày, bà Đoàn Vũ Uyên Duyên cũng được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Tài chính của công ty từ ngày 26/4/2018 đến hết ngày 25/4/2020. Đồng thời, HĐQT miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Trương Trí Cường kể từ ngày 26/4.

Nhật Huyền