Nhà đất

Thanh Hóa chấp thuận cho 104 công trình, dự án thực hiện trong năm 2019

14:53 | 16/09/2019

Chia sẻ

104 công trình, dự án thực hiện trong năm 2019 tại Thanh Hóa có tổng diện tích hơn 342,231 ha. Trong đó bao gồm 79,743 ha đất trồng lúa và 262,488 ha đất khác.
Thanh-pho-Thanh-Hoa-se-tiep-tuc-duoc-mo-rong-a1-1561544425-width640height338

Một góc thành phố Thanh Hóa. (Ảnh minh họa)

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định chấp thuận cho phép 104 công trình, dự án thực hiện trong năm 2019, cập nhật vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 cấp huyện.

Theo đó, 104 công trình, dự án được thực hiện, bao gồm: 7 công trình, dự án đất ở đô thị, khu đô thị mới với diện tích 65,830 ha; 18 công trình, dự án đất ở nông thôn với diện tích 22,214 ha; 4 công trình, dự án khai thác khoáng sản với diện tích 163,430 ha; 8 công trình, dự án hạ tầng đường giao thông với diện tích 7,647 ha.

Ngòa ra có 12 công trình, dự án kinh doanh phi nông nghiệp, thương mại dịch vụ, sản xuất phi nông nghiệp, trang trại tổng hợp với diện tích 63,966 ha; cùng nhiều công trình, dự án như: Cơ sở giáo dục – đào tạo, cơ sở y tế, trụ sở cơ quan, văn hóa, thể dục thể thao …với diện tích từ 0,2 – 3,275 ha.

UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các đơn vị có liên quan hoàn thiện hồ sơ sử dụng đất, đầu tư, bảo vệ môi trường để cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng qui định của pháp luật.

UBND cấp huyện có trách nhiệm cập nhật các công trình, dự án cho phép thực hiện tại Điều 1 của Quyết định trên vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 cấp huyện trình UBND tỉnh phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

Bên cạnh đó, thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo qui định của pháp luật đất đai; thực hiện chức năng quản lí Nhà nước đối với việc sử dụng đất của các công trình, dự án.

Thu Hà