Chứng khoán

TCBS sắp chia cổ tức 60% bằng tiền mặt

22:14 | 25/11/2021

Chia sẻ

TCBS dự kiến chi hơn 675 tỷ đồng để trả cổ tức, trong đó riêng Techcombank sẽ nhận về hơn 600 tỷ đồng.

Mới đây, Đại hội đồng cổ đông CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) đã thông qua phương án chia cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt tỷ lệ 60,08%, tương đương cổ đông sở hữu một cổ phiếu sẽ nhận 6.008 đồng. Thời gian thực hiện dự kiến vào quý IV/2021 hoặc quý I/2022.

Theo biên bản cuộc họp bất thường hồi tháng 10, TCBS có tổng cộng 9 cổ đông, tương ứng với hơn 112,4 triệu cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank - Mã: TCB) là ngân hàng mẹ và cũng là cổ đông lớn nhất của TCBS với tỷ lệ sở hữu gần 89%. 

Như vậy, TCBS dự kiến chi hơn 675 tỷ đồng để trả cổ tức, trong đó Techcombank sẽ nhận về hơn 600 tỷ đồng. Nguồn vốn chi trả đến từ lợi nhuận giữ lại của công ty.

Tại thời điểm cuối năm 2020, phần lợi nhuận chưa phân phối của TCBS là 4.832 tỷ đồng và tiếp tục tăng lên hơn 6.307 tỷ đồng cuối quý II/2021.

Trong 6 tháng đầu năm nay, TCBS lãi sau thuế hơn 1.475 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu hoạt động tăng trưởng hơn 55% lên 2.320 tỷ đồng. Tổng tài sản tính tới 30/6/2021 gần 13.401 tỷ đồng, tăng 53% trong 6 tháng đầu năm; nợ phải trả tăng 122% lên 5.747 tỷ đồng.

Lê Huy