Doanh nghiệp

Tân Tạo năm 2018 lãi ròng gấp 13 lần năm trước

18:34 | 30/01/2019

Chia sẻ

Tân Tạo bất ngờ báo lỗ 20,6 tỉ đồng trong quí IV/2018. Lũy kế cả năm, công ty đạt lợi nhuận ròng 108,2 tỉ đồng, cao gấp 13 lần năm 2017 và hoàn thành gần 30% kế hoạch năm.
tan tao nam 2018 lai rong gap 13 lan nam truoc Cổ phiếu ITA tăng trần hai phiên, lãnh đạo doanh nghiệp không bán hết số cổ phần đăng kí

CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (Mã: ITA) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quí IV/2018 cho thấy doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 264,6 tỉ đồng, giảm 36% so với cùng kì năm trước. Giá trị các khoản giảm trừ doanh thu lại tăng mạnh, khiến cho doanh thu thuần chỉ còn 89,2 tỉ đồng, giảm 72%.

Sau khi trừ đi các loại chi phí, công ty lỗ trước thuế gần 50 tỉ đồng, trong khi cùng kì năm trước lỗ trước thuế 26,5 tỉ đồng.

Lỗ sau thuế quí IV/2018 là 20,6 tỉ đồng, bằng khoảng 2/3 khoản lỗ của quí IV/2017.

Lũy kế cả năm, Tân Tạo đạt doanh thu thuần 525 tỉ đồng, giảm 22% so với năm 2017. Giá trị hàng bán bị trả lại năm 2018 là 234,6 tỉ đồng, tăng 145%.

tan tao nam 2018 lai rong gap 13 lan nam truoc
Cơ cấu doanh thu gộp năm 2018 của Tân Tạo. Nguồn: báo cáo tài chính

Về cơ cấu doanh thu gộp, mảng cho thuê đất đã phát triển cơ sở hạ tầng chiếm 42,5% với giá trị 322,5 tỉ đồng. Tiếp theo là doanh thu bán đất nền chiếm 28%, giá trị 213 tỉ đồng. Doanh thu cho thuê hoạt động nhà xưởng và kho bãi 121,3 tỉ đồng, chiếm 16%.

Trong năm 2018, Tân Tạo có hai quí thua lỗ là quí I và quí IV với giá trị lỗ ròng lần lượt là 5,5 và 20,6 tỉ đồng. Quí II và quí III công ty có lãi lần lượt 84,3 và 52 tỉ đồng. Lợi nhuận sau thuế cả năm đạt 108,2 tỉ đồng, cao gấp 13 lần năm 2017. Tuy nhiên so với kế hoạch được đại hội cổ đông thông qua là 363 tỉ đồng, Tân Tạo chỉ hoàn thành gần 30%.

Tổng nguồn vốn của Tân Tạo thời điểm cuối năm 2018 đạt 12.990 tỉ đồng, tăng 69 tỉ đồng so với thời điểm đầu năm. Vốn chủ sở hữu 10.412 tỉ đồng, tăng 1% và chiếm 80% tổng nguồn vốn.

Nợ phải trả 2.578 tỉ đồng, giảm 39 tỉ đồng so với đầu năm. Nợ vay ngắn hạn và dài hạn lần lượt là 270,4 và 579,5 tỉ đồng.

Xem thêm

Kiên Dương