Tài chính

chủ đề nóng 
Tìm theo ngày

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán: Chúng tôi nợ nhà đầu tư một lời xin lỗi vì HOSE nghẽn lệnh

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán: Chúng tôi nợ nhà đầu tư một lời xin lỗi vì HOSE nghẽn lệnh
Chủ tịch HĐQT Chứng khoán SSI Nguyễn Duy Hưng cho rằng lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán cũng như các tổ chức cung cấp dịch vụ trên thị trường nên xin lỗi nhà đầu tư khi hệ thống của HOSE liên tục quá tải từ tháng 12/2020 đến nay.