Thời sự

Sử dụng vốn vay ODA Nhật Bản để xây Đại học Việt - Nhật?

15:30 | 05/07/2019

Chia sẻ

PTT Phạm Bình Minh yêu cầu ĐH Quốc gia Hà Nội, Bộ KH-ĐT, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn chỉnh báo cáo Đề xuất dự án đầu tư xây dựng ĐH Việt – Nhật sử dụng vốn vay ODA của CP Nhật Bản, trong đó có việc nghiên cứu cơ chế vay lại thấp nhất.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi các Bộ KH-ĐT, Tài chính, Xây dựng, Ngoại giao và Trường ĐH Quốc gia Hà Nội liên quan tới việc dự kiến sử dụng nguồn vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản để đầu tư dự án xây dựng trường ĐH Việt – Nhật.

dh

Dự án trường ĐH Việt - Nhật thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội được phê duyệt theo Quyết định ngày 21/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Một góc ĐH Quốc gia Hà Nội (nguồn: VTC News).

Theo đó, Văn phòng Chính phủ cho biết, ngày 29/5/2019, Bộ KH-ĐT đã có đề nghị về việc sử dụng vốn vay ODA của Nhật Bản để xây trường ĐH Việt – Nhật.

Về đề nghị này, Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến của Phó thủ tướng Phạm Bình Minh yêu cầu ĐH Quốc gia Hà Nội, Bộ KH-ĐT, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn chỉnh báo cáo Đề xuất dự án đầu tư xây dựng trường ĐH Việt – Nhật sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản, trong đó có việc nghiên cứu cơ chế vay lại thấp nhất.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cũng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ cơ chế tài chính đặc thù của trường ĐH Việt – Đức, để có căn cứ cho ĐH Quốc gia Hà Nội trình cơ chế tài chính đặc thù của trường ĐH Việt – Nhật.

Theo tìm hiều, dự án trường ĐH Việt - Nhật thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội được phê duyệt theo Quyết định ngày 21/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, trường có quy mô dự kiến 6.000 sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh, được bố trí xây dựng tại 2 địa điểm: Khu 1 bố trí tại khuôn viên Đại học Quốc gia Hà Nội với diện tích 51ha; khu 2 bố trí tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc với diện tích 23,4ha. 

Theo báo cáo của Bộ KH-ĐT thì diện tích sàn xây dựng 129.000m2 để xây dựng các khu hành chính, khu đào tạo, khu nghiên cứu - triển khai sẽ sử dụng nguồn vốn vay ODA và 21.000m2 xây dựng khu dịch vụ, văn hóa, thể thao sẽ sử dụng nguồn vốn đầu tư khác, không sử dụng vốn vay ODA của dự án.