Doanh nghiệp

Sonadezi xin Chính phủ điều chỉnh lộ trình thoái vốn Nhà nước

09:31 | 04/05/2019

Chia sẻ

Ban lãnh đạo Sonadezi cho biết đang trình UBND tỉnh Đồng Nai và Chính phủ xin thay đổi lộ trình thoái vốn và đang chờ phản hồi.

Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Cổ phần Khu công nghiệp (Sonadezi) vừa thông qua kế hoạch kinh doanh 2019 với doanh thu hợp nhất 4.434 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế 830 tỉ đồng.

Trong năm 2018, Công ty đem về 4.560 tỉ đồng doanh thu, vượt kế hoạch 16% và lợi nhuận sau thuế 794 tỉ đồng, vượt kế hoạch 20%.

Sonadezi xin Chính phủ điều chỉnh lộ trình thoái vốn Nhà nước - Ảnh 1.

Sonadezi Long Bình, một thành viên của Tổng công ty Sonadezi

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội năm nay, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, Trưởng Ban chỉ đạo đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh – ông Nguyễn Quốc Hùng đánh giá cao kết quả kinh doanh hợp nhất đạt được trong năm qua, riêng đối với công ty mẹ không hoàn thành kế hoạch do vướng mắc trong hoạt động thoái vốn.

Trong năm 2019, ông Hùng đề nghị lãnh đạo Sonadezi tập trung thoái vốn Nhà nước theo kế hoạch. Đối với việc thoái vốn tại các công ty thành viên cần lưu ý đảm bảo số lượng cổ đông để niêm yết trên sàn. Cổ tức công ty ít nhất phải bằng lãi suất ngân hàng khoảng 8 – 9%...

Sonadezi đang xin Thủ tướng thay đổi lộ trình thoái vốn

Tại phần thảo luận đại hội, cổ đông Sonadezi yêu cầu ban lãnh đạo công ty làm rõ kế hoạch thoái vốn Nhà nước, từ năm 2019 đến năm 2020 sẽ thoái vốn xuống còn 36% theo hình thức nào: đấu giá, trọn lô hay dựng sổ?

Chủ tọa cho biết, kế hoạch thoái vốn tại Tổng công ty được Thủ tướng phê duyệt tại văn bản số 1232/QĐ – TTg ngày 17/8/2017, do đó việc thay đổi lộ trình cũng phải được Thủ tướng phê duyệt.

Hiện nhóm người đại diện phần vốn Nhà nước đã có báo cáo xin thay đổi lộ trình gửi UBND tỉnh, đồng thời UBND tỉnh cũng có văn bản gửi Thủ tướng và đang chờ phản hồi. Theo kế hoạch, Sonadezi sẽ phải thực hiện thoái vốn Nhà nước trong năm 2017 và 2019.

Về việc thoái vốn tại các công ty thành viên, Sonadezi hiện được cổ đông Nhà nước là UBND tỉnh Đồng Nai sở hữu chi phối 99,54%, do đó việc thoái vốn cũng phải xin ý kiến chủ sở hữu.

Cổ đông Sonadezi cũng tỏ ra quan tâm đến kế hoạch niêm yết trên sàn chứng khoán của công ty và các doanh nghiệp thành viên trong thời gian tới.

Sonadezi hiện được giao dịch đại chúng trên thị trường UPCoM, ban lãnh đạo cho biết sau khi thực hiện xong thoái vốn Nhà nước, nếu đủ điều kiện về số lượng cổ đông và tỷ lệ nắm giữ cụ thể sẽ lập hồ sơ đăng ký giao dịch trên sàn chứng khoán.

Thoái vốn tại 3 công ty thành viên trong năm 2019

Năm 2019, công ty có kế hoạch thoái vốn tại 3 doanh nghiệp là CTCP Kinh doanh nhà Đồng Nai (đã hoàn thành), CTCP Sonadezi Long Bình và CTCP Bến xe và Dịch vụ Vận tải Đồng Nai. Mục tiêu sau thoái vốn là các công ty này đủ điều kiện niêm yết giao dịch trên sàn chứng khoán.

Ngoài ra, cổ đông phản ánh một thành viên của Sonadezi là CTCP Cấp nước Nhơn Trạch có kết quả kinh doanh đi xuống. Nếu như năm 2014 công ty này đạt lợi nhuận sau thuế là 42 tỉ đồng thì năm 2018 LNST chỉ còn 16 tỉ đồng. Cổ đông kiến nghị Sonadezi nghiên cứu biện pháp giúp đỡ, tháo gỡ khó khăn cho CTCP Cấp nước Nhơn Trạch để đạt kết quả kinh doanh tốt hơn, đóng góp vào thành tích chung của Tổng công ty. 

Trả lời cổ đông, chủ tọa cho biết CTCP Cấp nước Nhơn Trạch (Nước Nhơn Trạch) là con của CTCP Cấp nước Đồng Nai (Nước Đồng Nai) và là "công ty cháu" của Sonadezi. Vì thế Sonadezi không thể can thiệp trực tiếp đến hoạt động của Nước Nhơn Trạch mà chỉ có thể chỉ đạo người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại công ty con là Nước Đồng Nai để có định hướng, giải pháp đối với người đại diện phần vốn của Nước Đồng Nai tại Nước Nhơn Trạch.

Sonadezi là một Tổng công ty thuộc tỉnh Đồng Nai, vốn điều lệ 3.765 tỉ đồng. Công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị và dân cư; đầu tư theo hình thức BT, BOT các công trình giao thông, tổng thầu xây dựng... trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Quý I/2019, công ty đạt doanh thu thuần hợp nhất 975 tỉ đồng, tăng 10%, lợi nhuận sau thuế 179 tỉ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ.

Tổng tài sản của công ty tại thời điểm 31/3 đạt 17.238 tỉ đồng, trong đó tiền mặt và tiền gửi 3.387 tỉ đồng. Nợ phải trả cuối kỳ 10.287 tỉ đồng, trong đó nợ vay ngắn hạn 694 tỉ đồng và nợ vay dài hạn 3.043 tỉ đồng.  

Đông A