Tài chính

SHB báo lãi trước thuế 2.260 tỉ đồng, cho vay khách hàng tăng mạnh 17,1% trong 9 tháng đầu năm

17:39 | 25/10/2019

Chia sẻ

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của SHB đạt 2.260 tỉ đồng, tăng 11,31% so với cùng thời điểm năm trước, đạt 73,6% kế hoạch cả năm.

Giao dich SHB

Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (Ảnh: SHB)

Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) vừa công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt 2.260 tỉ đồng, tăng 11,31% so với cùng thời điểm năm trước, đạt 73,6% kế hoạch cả năm.

Tính đến 30/9/2019, tổng tài sản của SHB đạt hơn 357.000 tỉ đồng, tăng 10,51% so với thời điểm đầu năm. Vốn tự có đạt hơn 24.500 tỉ đồng. Huy động vốn đạt 331.000 tỉ đồng, tăng 10,5% so với thời điểm đầu năm. 

Cùng với tăng trưởng về huy động vốn, tổng dư nợ cho vay khách hàng đạt 253.000 tỉ đồng, tăng 17,1% so với con số cuối năm trước (gần 217.000 tỉ đồng).

Theo đánh giá của SHB, chất lượng tín dụng được kiểm soát chặt chẽ và tỉ lệ nợ xấu được duy trì ở ngưỡng an toàn theo qui định của NHNN. Bên cạnh đó, các tỉ lệ an toàn hoạt động của SHB luôn đạt và vượt so với tiêu chuẩn qui định của NHNN, tỉ lệ an toàn vốn (CAR) đạt 11%.

Trúc Minh