Tài chính

Lợi nhuận nửa đầu năm SHB đạt 1.560 tỉ đồng, tăng trưởng 53%

13:21 | 31/07/2019

Chia sẻ

6 tháng đầu năm nay, lợi nhuận trước thuế SHB đạt 1.560 tỉ đồng, tăng trưởng gần 53% so với cùng kì và đạt gần 51% kế hoạch năm. Riêng lợi nhuận trước thuế quí II/2019 đạt 817 tỉ đồng, tăng 57%.
Hết 6 tháng đầu năm, lợi nhuận SHB đạt 1.560 tỉ đồng, tăng trưởng 53% so với cùng kì  - Ảnh 1.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (Nguồn: SHB)

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) công bố báo cáo tài chính quí II/2019 trong đó ghi nhận nhiều chỉ tiêu tài chính tăng trưởng, theo đúng kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

Cụ thể, tính đến thời điểm 30/6/2019, tổng tài sản của ngân hàng đạt 341,9 nghìn tỉ đồng, tăng trưởng 5,5% so với thời điểm đầu năm và đạt 91,6% so với kế hoạch cả năm.

Cho vay khách hàng đạt 240 nghìn tỉ đồng, tăng mạnh 10,6%. Huy động vốn từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt 270,4 nghìn tỉ đồng, tăng 11,1%.

Trong quí II/2019, hoạt động kinh doanh của SHB ghi nhận sự tăng trưởng tốt. Theo đó, thu nhập lãi thuần tăng trưởng 60% đạt 1.742 tỉ đồng. Lãi từ hoạt động dịch vụ tăng gấp 4 lần cùng kì năm ngoái đạt gần 200 tỉ đồng.

Kết quả tổng lợi nhuận trước thuế quí II/2019 của ngân hàng đạt 817 tỉ đồng, tăng 57% so với cùng kì năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế SHB đạt 1.560 tỉ đồng, tăng trưởng 52,7% và đạt gần 51% kế hoạch năm. 

Được biết năm 2019, SHB đặt mục tiêu lãi trước thuế hợp nhất 3.068 tỉ đồng, tăng gần 47% so với năm 2018. Tổng tài sản tăng 15,4% đạt 372.917 tỉ đồng. Huy động vốn dự kiến đạt 283.922 tỉ đồng, tăng 16,6%; dư nợ tín dụng tăng 13% đạt 261.592 tỉ đồng.

Mục tiêu thị phần tín dụng xếp Top 5 trong hệ thống các NHTM tư nhân lớn nhất (không kể các NHTM Nhà nước).

Tỉ suất sinh lời của tài sản (ROA) dự kiến ở mức 0,87%, tỉ suất sinh lời của vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 16,9%. SHB cũng có kế hoạch chia cổ tức cho năm 2019 với tỉ lệ là 11%.

Bên cạnh đó, SHB cũng đặt mục tiêu quyết liệt xử lí nợ xấu, tuân thủ các quy định về phân loại nợ, đảm bảo phòng ngừa trước mọi rủi ro.

Tính đến 30/6/2019, SHB có vốn điều lệ hơn 12.000 tỉ đồng và dự kiến sẽ tăng lên 17.570 tỉ đồng trong năm nay.

Từ một ngân hàng chỉ có 8 nhân viên nghiệp vụ, 2 điểm giao dịch đến hiện tại, số lượng nhân viên của SHB đã đạt 8.000 người với hơn 520 điểm giao dịch trong và ngoài nước, phục vụ hơn 4 triệu khách hàng cá nhân, doanh nghiệp và kết nối với 400 ngân hàng trên toàn thế giới.

SHB cũng đang có kế hoạch thành lập ngân hàng con 100% vốn đầu tư tại Bờ Biển Ngà hoặc góp vốn vào một tổ chức tín dụng tại đây nhằm mở rộng sự hiện diện tại thị trường Châu Phi.

Hạ Du