Doanh nghiệp

SBT sắp chi 300 tỉ đồng thanh toán cổ tức

14:56 | 08/10/2020

Chia sẻ

Ngày đăng kí cuối cùng để SBT lập danh sách cổ đông được hưởng cổ tức là 26/10 tới đây. Việc thanh toán cổ tức sẽ diễn ra vào ngày 30/11.

HĐQT CTCP Thành Thành Công – Biên Hòa (TTC Sugar - Mã: SBT) vừa ra nghị quyết thông qua phương án chi trả cổ tức niên độ 2018 – 2019 bằng tiền tỉ lệ 5%. Với 587 triệu cổ phiếu phổ thông đang lưu hành, tổng số tiền TTC Sugar chi trả cổ tức này là khoảng 293,4 tỉ đồng.

Nguồn vốn chi trả là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối khả dụng theo Báo cáo tài chính hợp nhất tại ngày 30/6/2019 và kết chuyển từ nguồn quĩ đầu tư phát triển.

Đối với chứng khoán lưu kí, cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu kí. Trường hợp chứng khoán chưa lưu kí, cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại địa chỉ trụ sở chính của công ty tại xã Tân Hưng, Tân Châu, tỉnh Tây Ninh hoặc văn phòng đại diện tầng 11, tòa nhà Thành Nam 253 Hoàng Văn Thụ, Tân Bình, TP HCM.

Theo BCTC hợp nhất sau soát xét niên độ 2019 – 2020, TTC Sugar ghi nhận doanh thu 12.923 tỉ đồng, tăng 18% so với niên độ 2018 – 2019; LNST tương ứng tăng 40% từ 259 tỉ đồng lên 363 tỉ đồng. Lãi ròng cổ đông công ty mẹ đạt 364 tỉ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, theo đà tăng chung của VN-Index, giá cổ phiếu SBT hồi phục gần 40% từ cuối tháng 3 lên vùng 16.500 đồng/cp hiện tại. 

TTC Sugar sắp chi 300 tỉ đồng thanh toán cổ tức - Ảnh 1.

Nguồn; Fireant

Thu Thủy