Chứng khoán

Sắp thành lập Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam, HNX và HOSE 'về chung một nhà'

20:46 | 11/01/2019

Chia sẻ

Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam sẽ có vốn điều lệ 3.000 tỉ đồng và là công ty mẹ của HNX và HOSE.

Công ty TNHH với vốn điều lệ 3.000 tỉ đồng

Ngày 7/1 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 32/QĐ-TTG phê duyệt Đề án thành lập Sở giao dịch Chứng khoán (SGDCK) Việt Nam theo mô hình công ty mẹ - con trên cơ sở sắp xếp lại SGDCK Hà Nội và SGDCK TP Hồ Chí Minh nhằm thống nhất thị trường giao dịch chứng khoán, bảo đảm thị trường hoạt động hiệu quả, công bằng, công khai, minh bạch.

Theo quyết định này, SGDCK Việt Nam hoạt động theo mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 100% vốn Nhà nước dưới hình thức công ty mẹ - công ty con do Bộ Tài chính là cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước, có trụ sở chính đặt tại Hà Nội.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) là các công ty con do SGDCK Việt Nam đầu tư 100% vốn, hoạt động độc lập, có tư cách pháp nhân.

SGDCK Việt Nam có mức vốn điều lệ là 3.000 tỉ đồng, được điều chuyển từ vốn điều lệ của HNX và HOSE. Trong quá trình hoạt động, SGDCK Việt Nam thực hiện tăng hoặc giảm vốn điều lệ theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

sap thanh lap so giao dich chung khoan viet nam hnx va hose ve chung mot nha

Trực tiếp giám sát HOSE và HNX

Quyết định số 32 cũng qui định 9 chức năng, nhiệm vụ chính của SGDCK Việt Nam, bao gồm:

1. Xây dựng chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh 05 năm và kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định;

2. Ban hành các quy chế về niêm yết chứng khoán, giao dịch chứng khoán, công bố thông tin, thành viên giao dịch và các quy chế nghiệp vụ khác liên quan đến tổ chức và hoạt động thị trường giao dịch chứng khoán sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận;

3. Giám sát HOSE và HNX trong việc triển khai thực hiện các quy chế hoạt động nghiệp vụ; giám sát chung về thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật;

4. Định hướng phát triển hệ thống công nghệ thông tin, định hướng phát triển các công nghệ mới, sản phẩm mới để chỉ đạo tổ chức thực hiện thống nhất;

5. Hỗ trợ phát triển thị trường thông qua việc cung cấp các dịch vụ cơ sở hạ tầng, đào tạo, tuyên truyền, phổ cập kiến thức và cung cấp các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật;

6. Làm trung gian hoà giải theo yêu cầu của thành viên giao dịch khi phát sinh tranh chấp liên quan đến hoạt động giao dịch chứng khoán;

7. Hợp tác quốc tế về chứng khoán và thị trường chứng khoán, là đầu mối tham gia các tổ chức quốc tế về thị trường chứng khoán;

8. Thực hiện quản lý các công ty con của SGDCK Việt Nam theo quy định pháp luật và Điều lệ hoạt động của SGDCK Việt Nam; và

9. Các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và quy định của cấp có thẩm quyền.

Lộ trình hai giai đoạn, cổ phần hóa sau năm 2023

Việc thành lập SGDCK Việt Nam được thực hiện theo lộ trình gồm hai giai đoạn nhằm đảm bảo thị trường vẫn hoạt động ổn định liên tục, cụ thể:

Giai đoạn 1 từ năm 2019 đến 2020:

Thành lập SGDCK Việt Nam, tiếp tục duy trì hoạt động các thị trường giao dịch chứng khoán như hiện nay tại HOSE và HNX.

Thống nhất tổ chức bộ máy hoạt động của SGDCK Việt Nam, sắp xếp lại bộ máy tổ chức của HNX và HOSE

Hoàn chỉnh dự án xây dựng hệ thống công nghệ thông tin thị trường do HOSE đang làm chủ đầu tư để có thể nâng cấp hiện đại hóa công nghệ thông tin cho thị trường

Giai đoạn 2 từ năm 2020 đến 2023:

Đưa hệ thống công nghệ thông tin thị trường đi vào hoạt động, áp dụng cho HNX và HOSE, trên cơ sở đó thực hiện lộ trình phân khúc các khu vực thị trường

Xây dựng phương án cổ phần hóa SGDCK để triển khai thực hiện sau năm 2023.

Y Vân