Nhà đất

Sân bay Tân Sơn Nhất thay đổi thế nào trong 100 năm?

11:02 | 04/10/2018

Chia sẻ

Từ đường băng đất đỏ đặt tại làng Tân Sơn Nhứt, sân bay của Sài Gòn ngày nay đang quá tải, phải tiếp tục mở rộng trong khi chờ sân bay Long Thành hoạt động. 

Thành Huyền