Tài chính

Sacombank còn hơn 5.800 tỉ đồng nợ xấu nội bảng, hơn 35.000 tỉ đồng nợ xấu tại VAMC?

14:03 | 24/10/2019

Chia sẻ

Trong 9 tháng đầu năm, mặc dù cho vay khách hàng Sacombank tăng mạnh hơn 13% nhưng số dư nợ xấu lại tăng ở mức khiêm tốn chưa đầy 3%, tỉ lệ nợ xấu giảm về 2%.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - Mã: STB) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quí III với lợi nhuận luỹ kế sau thuế 9 tháng đầu năm đạt 1.923 tỉ đồng, gấp đôi so với cùng kì năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 2.491 tỉ đồng, đạt 72,5% kế hoạch năm (2.650 tỉ đồng).

Đáng chú ý, trong kì hầu hết hoạt động kinh doanh của Sacombank đều tăng trưởng tích cực. Thu nhập lãi thuần tăng hơn 34% với 7.405 tỉ đồng; lãi thuần từ hoạt động dịch vụ và kinh doanh ngoại hối tăng lần lượt 21% và 35%.

Riêng lãi thuần từ hoạt động kinh doanh khác và thu nhập từ góp vốn tăng đột biến 176% và 111% mang về gần 845 tỉ đồng và 4,7 tỉ đồng.

Screen Shot 2019-10-24 at 11

Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm của Sacombank (Nguồn: BCTC Sacombank)

Tính đến 30/9, tổng tài sản của ngân hàng tăng 10,9% trong đó cho vay khách hàng tăng 13,2% với 290.477 tỉ đồng. Số dư tiền gửi khách hàng tăng hơn 14% với 399.370 tỉ đồng.

Mặc dù cho vay khách hàng tăng mạnh nhưng số dư nợ xấu lại tăng ở mức khiêm tốn chưa đầy 3% với 5.809 tỉ đồng nợ xấu nội bảng, tỉ lệ nợ xấu giảm về 2%.

Ngân hàng không công bố chi tiết về số dư nợ xấu tại VAMC, tuy nhiên, số dư chứng khoán nợ giữ tới ngày đáo hạn do các tổ chức kinh tế trong nước phát hành giảm 13% còn hơn 35.000 tỉ đồng, số trích lập dự phòng là 3.378 tỉ đồng. 

Screen Shot 2019-10-24 at 11

Một số chỉ tiêu tài chính của Sacombank (Nguồn: DB tổng hợp từ BCTC Sacombank)

Diệp Bình