|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Rót trăm tỷ đồng vào cổ phiếu, tự doanh SBS trích lập dự phòng 20 tỷ

09:20 | 23/04/2024
Chia sẻ
Chứng khoán SBS công bố báo cáo tài chính quý I với kết quả kinh doanh lỗ gần 38 tỷ đồng. Chi phí tăng cao, nhất là chi phí quản lý dẫn đến kết quả trên. Ở hoạt động tự doanh, công ty đang ước lỗ 20 tỷ đồng đối với khoản đầu tư cổ phiếu.

CTCP Chứng khoán SBS (Mã: SBS) ghi nhận doanh thu hoạt động quý I đạt gần 33 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu chủ yếu đến từ nghiệp vụ môi giới 13 tỷ đồng và thu nhập khác 18 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động hơn 32 tỷ đồng, gấp 5 lần cùng kỳ năm trước, chủ yếu do lỗ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) 21 tỷ đồng (cùng kỳ chưa đến 0,4 tỷ đồng), và chi phí hoạt động khác hơn 4 tỷ đồng (cùng kỳ 0,9 tỷ đồng).

Chi phí tài chính và chi phí quản lý tăng lần lượt 44% và 119%, ghi nhận hơn 9 tỷ đồng và gần 32 tỷ đồng.

Công ty báo lỗ 38 tỷ đồng, trong khi quý I/2023 lỗ 0,6 tỷ đồng. Đây đồng thời là quý lỗ thứ hai liên tiếp. Theo giải trình của SBS, trong quý I, do thị trường biến động, các khoản trích lập dự phòng tự doanh và tổng chi phí hoạt động tăng cao khiến lỗ sâu hơn cùng kỳ.

Tổng tài sản giảm 11% so với đầu năm, về 582 tỷ đồng tại cuối quý I, chủ yếu giảm khoản cho vay và phải thu. Dư nợ hoạt động hỗ trợ giao dịch chứng khoán và ứng trước tiền bán của nhà đầu tư hơn 440 tỷ đồng, giảm 18% sau 3 tháng.

Ở hoạt động tự doanh, công ty gia tăng đầu tư cổ phiếu trong quý I. Cụ thể, giá gốc đầu tư cổ phiếu tại cuối quý I đạt 128 tỷ đồng, bỏ xa con số đầu năm chỉ 1,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, khoản đầu tư này đang tạm lỗ 16%, tương ứng với 20 tỷ đồng. Báo cáo quý I không thuyết minh cụ thể công ty đã mua những cổ phiếu nào.

Xuân Nghĩa