Doanh nghiệp

PVX tiếp tục làm ăn 'bết bát', lỗ lũy kế đến cuối năm 2017 hơn 3.200 tỷ đồng

11:30 | 01/02/2018

Chia sẻ

Năm 2017, PVX ghi nhận kết quả kinh doanh sụt giảm mạnh so với năm trước. Chỉ tính riêng quý IV, PVX lỗ khoảng 325 tỷ đồng, gấp 1,6 lần cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu do sụt giảm về doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh.

Năm 2017, doanh thu thuần của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC - Mã: PVX) đạt 3.671 tỷ đồng, giảm 60% so với năm 2016. Giá vốn cũng giảm 59% nhưng lãi gộp chỉ còn 62 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ ghi nhận hơn 350 tỷ đồng.

pvx tiep tuc lam an bet bat lo luy ke den cuoi nam 2017 hon 3200 ty dong
Nguồn: báo cáo tài chính hợp nhất của PVX

Hoạt động tài chính thu về gần 92 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí tài chính tăng 96% lên 195 tỷ đồng, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng mạnh, đạt lần lượt 12 tỷ đồng và 388 tỷ đồng. Lỗ từ công ty liên kết hơn 17,6 tỷ đồng. Lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh ghi nhận hơn 459 tỷ đồng.

Kết quả, PVX lỗ gần 358 tỷ đồng, nâng số lỗ lũy kế tại thời điểm 31/12 lên hơn 3.278 tỷ đồng. Tính riêng quý IV, PVX lỗ khoảng 325 tỷ đồng, gấp 1,6 lần cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu do sụt giảm về doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh, PVX tiếp tục phải trích lập các khoản dự phòng theo quy định.

Ngoài ra, báo cáo tài chính hợp nhất được công ty lập trên cơ sở hợp cộng báo cáo tài chính của 9 đơn vị, quý IV/2017 hầu hết các công ty như PVC Đông Đô, PVC Thái Bình, PVC Mê Kong, PVC - IC và PVC – Land đều gặp khó khăn khiến doanh thu, lợi nhuận sụt giảm mạnh.

Tại thời điểm 31/12, nợ phải trả của PVX vượt mức 10.000 tỷ đồng, trong đó nợ tài chính ngắn hạn chiếm 21%. Hàng tồn kho ghi nhận 5.011 tỷ đồng.

Để khắc phục khó khăn và giảm lỗ lũy kế trong thời gian tới, Ban lãnh đạo PVX sẽ tích cực đấu thầu để tìm kiếm , bổ sung nguồn việc mới, tiếp tục tái cấu trúc theo hướng công ty mẹ trực tiếp tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực xây lắp; thoái toàn bộ vốn tại các đơn vị không thuộc chuỗi ngành nghề sản xuất kinh doanh chính…, tái cơ cấu khoản nợ và thu xếp đủ vốn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và giải tỏa các khoản bảo lãnh trong thời gian tới.

pvx tiep tuc lam an bet bat lo luy ke den cuoi nam 2017 hon 3200 ty dong
Diễn biến giao dịch cổ phiếu PVX trong 1 năm qua. (Nguồn: VND)

Nhật Huyền