Doanh nghiệp

PVEP lãi 9 tháng trên 3.100 tỷ đồng

11:35 | 16/10/2017

Chia sẻ

9 tháng đầu năm 2017, tổng sản lượng khai thác của PVEP đạt 3,75 triệu tấn quy dầu, đạt 112% kế hoạch 9 tháng và 85% kế hoạch năm do Tập đoàn giao. 

Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) vừa có báo cáo sơ lược tình hình kinh doanh 9 tháng đầu năm, theo đó các chỉ tiêu đề ra của công ty đều được hoàn thành vượt mức.

Tổng doanh thu 9 tháng năm 2017 ước tính 25.591 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế ước tính 3.111 tỉ đồng. PVEP đã nộp ngân sách Nhà nước 6.417 tỉ đồng.

Trong 9 tháng, PVEP đã hoàn thành khoan 2,5 giếng thăm dò thẩm lượng và đưa vào khai thác Dự án thu gom khí mỏ Đại Hùng Lô 05-1. Tổng sản lượng khai thác của PVEP đạt 3,75 triệu tấn quy dầu, đạt 85% kế hoạch năm do Tập đoàn giao. Trong đó khai thác dầu đạt 2,94 triệu tấn; khai thác khí đạt 818 triệu m3.

pvep lai 9 thang tren 3100 ty dong
Khai thác dầu khí tại mỏ Sư Tử Trắng
pvep lai 9 thang tren 3100 ty dong PVEP POC: Sản lượng khai thác dầu khí cán đích trước 1 tháng

Theo báo cáo từ Công ty Điều hành Thăm dò Khai thác Trong nước (PVEP-POC), đơn vị thành viên của TCty Thăm dò Khai thác ...

Bạch Mộc