|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

PV Power rót thêm hơn trăm tỷ vào công ty năng lượng tái tạo

09:53 | 03/10/2022
Chia sẻ
PV Power sẽ góp thêm 107,1 tỷ đồng để tăng vốn cho PV Power REC.

HĐQT Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power – Mã: POW) vừa thông qua phương án tăng vốn điều lệ của CTCP Năng lượng tái tạo Điện lực Dầu khí (PV Power REC) từ 60 tỷ đồng lên 270 tỷ đồng trên nguyên tắc không làm tăng tỷ lệ vốn góp của tổng công ty tại PV Power REC (51%).

Cụ thể, PV Power sẽ góp 107,1 tỷ đồng và thực hiện góp vốn 2 lần. Năm 2022, tổng công ty góp 60% số vốn tăng thêm, tương ứng 64,26 tỷ đồng, năm 2023 góp 40% số vốn tăng thêm, tương ứng 42,84 tỷ đồng.

PV Power thành lập PV Power REC vào năm 2020 với vốn ban đầu 60 tỷ đồng. Theo báo cáo thường niên 2021, PV Power REC đang trong giai đoạn nhận chuyển nhượng, nghiên cứu đầu tư phát triển các dự án điện năng lượng tái tạo.

Đơn vị này đã hoàn thành nhận chuyển nhượng và bước đầu ghi nhận sản lượng điện từ các dự án điện mặt trời mái nhà Phú Mỹ 1, 2, 3. Theo đó, năm 2021, sản lượng điện đạt 1 triệu kWh, doanh thu khoảng 3 tỷ đồng và lỗ 14 tỷ đồng.

Do đó, PV Power đặt mục tiêu đến năm 2035 tham gia góp vốn để đầu tư thêm 1.000 MW năng lượng điện tái tạo.

Về tình hình kinh doanh, 6 tháng đầu năm, PV Power ghi nhận doanh thu đạt 14.524 tỷ đồng, giảm 7% và lợi nhuận sau thuế đạt 1.390 tỷ đồng, giảm 2,8% so với cùng kỳ.

Năm 2022, PV Power đặt kế hoạch doanh thu là 24.242 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 743 tỷ đồng. Như vậy, doanh nghiệp hoàn thành 59,5% kế hoạch năm và vượt 87% mục tiêu lợi nhuận.

Về tình hình tài chính, cuối quý II, tổng tài sản của PV Power là 57.703 tỷ đồng. Tiền, khoản tiền tương đương với tiền và tiền gửi có kỳ hạn ở các ngân hàng là 7.135 tỷ đồng.

Nợ vay của doanh nghiệp khoảng 8.742 tỷ đồng tính tới cuối quý II. Vốn chủ sở hữu là 32.202 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 2.503 tỷ đồng.

Lâm Anh