|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

PV Oil đặt mục tiêu lợi nhuận giảm 16% sau IPO

15:27 | 02/01/2018
Chia sẻ
Năm 2018, PV Oil đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất 41.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 340 tỷ đồng, lần lượt giảm 27% và 16% so với thực hiện năm 2018. 
pv oil dat muc tieu loi nhuan giam 16 sau ipo PV Oil chuẩn bị IPO vào ngày 25/1/2018
pv oil dat muc tieu loi nhuan giam 16 sau ipo Tiêu chí chọn nhà đầu tư chiến lược của PV Oil

Kết thúc năm 2017, các doanh nghiệp trực thuộc Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN) đồng loạt báo về kết quả kinh doanh vượt kế hoạch.

Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) ước đạt 56.000 tỷ đồng doanh thu, vượt 65% kế hoạch năm; lợi nhuận hợp nhất trước thuế ước đạt 405 tỷ đồng, vượt 25% kế hoạch năm. Nộp ngân sách nhà nước toàn hệ thống 8.100 tỷ đồng.

Công ty cho biết đã hoàn thành kế hoạch bán dầu thô với khối lượng đạt 13,4 triệu tấn. Cung cấp dầu thô cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất ước đạt 6,1 triệu tấn từ nguồn nội địa, vượt 14% kế hoạch và nhập khẩu 0,64 triệu tấn, hoàn thành vượt 82% kế hoạch.

Về lĩnh vực sản xuất, kinh doanh xăng dầu, trong năm 2017, PV Oil đã mua xăng dầu của BSR ước đạt 1,4 triệu m3, khối lượng nhập khẩu xăng dầu ước đạt 1,33 m3. Tổng sản lượng sản xuất ước đạt 700 nghìn m3/tấn, vượt 24% kế hoạch năm 2017.

Mới đây, PV Oil đã xác định ngày tổ chức “Hội thảo cơ hội đầu tư cổ phiếu PV Oil ” (Roadshow) tại TP HCM vào ngày 11/1/2018 và tại Hà Nội vào ngày 12/1/2018. Thời gian tổ chức IPO là ngày 25/1/2018.

pv oil dat muc tieu loi nhuan giam 16 sau ipo
Hội nghị tổng kết hoạt động PV Oil

Trong năm 2018, Công ty đặt sản lượng sản xuất xăng dầu 854.000 m3, sản lượng kinh doanh xăng dầu 3,15 triệu m3/tấn, tổng doanh thu hợp nhất 41.000 tỷ đồng (giảm 27% so với 2017), lợi nhuận trước thuế hợp nhất 340 tỷ đồng (giảm 16%) và nộp NSNN toàn hệ thống 7.200 tỷ đồng.`

CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau (Mã: DCM) báo đạt tổng doanh thu 5.884 tỷ đồng, vượt 11% kế hoạch năm. Trong đó, sản lượng sản xuất urê quy đổi ước đạt 847,67 nghìn tấn, vượt 13% kế hoạch. Sản lượng tiêu thụ ước đạt 864.160 tấn, vượt 15% kế hoạch 2017.

Theo dự báo, năm 2018 sản lượng khí tại PM3 Cà Mau cấp cho sản xuất điện và đạm sẽ có sự sụt giảm và Nhà máy Đạm Cà Mau sẽ không có đủ nhiên liệu khí đầu vào để chạy 100% công suất. Do đó Công ty đặt kế hoạch sản lượng urê quy đổi 751.000 tấn.

Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) đạt lợi nhuận trước thuế 1.000 tỷ đồng, vượt 43% kế hoạch năm.

Một doanh nghiệp khác thuộc họ PVN cũng báo về kết quả kinh doanh khá ấn tượng, CTCP Dịch vụ khoan Dầu khí (PV Drilling) đạt 3.750 tỷ đồng (vượt kế hoạch 63%).

Bạch Mộc

Ngân hàng bị rút tiền hàng loạt: Mới chỉ có các biện pháp hỗ trợ từ 'bên ngoài' mà chưa có biện pháp 'tự thân', dễ sinh tâm lý ỷ lại
Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội cho rằng, dự thảo Luật Các TCTD mới chỉ bao gồm các biện pháp hỗ trợ từ “bên ngoài” (chủ yếu từ NHNN) trong trường hợp ngân hàng bị rút tiền hàng loạt mà chưa có những biện pháp “tự thân” của TCTD, điều này dễ sinh tâm lý ỷ lại.