Doanh nghiệp

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu loạt 'ông lớn' DNNN chuẩn bị tham luận về tình hình cổ phần hóa, thoái vốn

17:07 | 19/09/2019

Chia sẻ

Báo Chính phủ đưa tin, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa có ý kiến về Hội nghị chuyên đề về đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước.

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước có báo cáo đánh giá tình hình cơ cấu lại doanh nghiệp thuộc phạm vi quản gửi Bộ Tài chính và đồng gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ trước ngày 25/9/2019.

Một số nội dung chính mà các đơn vị cần báo cáo bao gồm tình hình triển khai thực hiện phương án cơ cấu lại đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt năm 2016 đến tháng 8 năm 2019, trong đó có đánh giá cụ thể về tình hình cổ phần hóa, thoái vốn; Những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và kiến nghị, đề xuất.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu các Bộ, ngành liên quan báo cáo cụ thể thêm việc triển khai xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật theo phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 5/1/2019.

Trên cơ sở báo cáo của các đơn vị nêu trên, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ Tài chính xây dựng và trình bày tại Hội nghị Báo cáo tổng hợp đánh giá tình hình cơ cấu lại, các nhiệm vụ, giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị và trình bày tại Hội nghị Báo cáo tình hình triển khai hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách thúc đẩy quá trình đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước (dự thảo Luật Doanh nghiệp, dự thảo Nghị định tổ chức hoạt động của doanh nghiệp nhà nước; Quyết định về tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, tiêu chí phân loại đơn vị sự nghiệp công lập; danh mục cổ phần hóa, thoái vốn).

Bộ Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị và trình bày tại Hội nghị Báo cáo về thực trạng và kết quả giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong việc rà soát, sắp xếp, xử đất đai của các địa phương, doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn. Ủy ban Quản vốn nhà nước tại doanh nghiệp chuẩn bị và trình bày tại Hội nghị Báo cáo tình hình triển khai hoạt động của Ủy ban.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng yêu cầu các Bộ Công Thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, UBND thành phố Hà Nội, UBND thành phố Hồ Chí Minh, UBND thành phố Đà Nẵng chuẩn bị tham luận tại Hội nghị.

Các tập đoàn chuẩn bị tham luận bao gồm Tập đoàn Viễn thông quân đội (Viettel), Dầu khí Việt Nam (PVN), Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Công nghiệp cao su Việt Nam (VRG), Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank), Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).

Trước đó, Ban Chỉ đạo Trung ương về Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp cho biết, từ năm 2016 đến nay, mặc dù công tác cổ phần hóa, thoái vốn đã có nhiều thay đổi tích cực về chất nhưng tiến độ vẫn rất chậm.

Cụ thể, đến nay mới cổ phần hóa được 35/127 DNNN đạt 27,5%; hoàn thành thoái vốn được 88/405 doanh nghiệp, đạt 21,8% so với kế hoạch đặt ra cho cả giai đoạn 2016 - 2020.

Hoàng Trung

Theo Kinh tế & Tiêu dùng