Doanh nghiệp

Phát triển kinh tế tư nhân: Thứ nhất bình đẳng, thứ hai bảo vệ, thứ ba khích lệ, thứ tư trao cơ hội

18:04 | 02/05/2019

Chia sẻ

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, doanh nghiệp được bảo vệ ở chỗ bảo vệ quyền tài sản, quyền tự do kinh doanh hay quyền hiến pháp và pháp luật. Đặc biệt, giảm chồng chéo tầng lớp trong thanh tra, kiểm tra tạo môi trường thông thoáng cho kinh tế tư nhân. Bên cạnh đó, Nhà nước cần khích lệ những doanh nghiệp làm ăn chân chính, có trách nhiệm xã hội.

Thứ nhất bình đẳng, thứ hai bảo vệ, thứ ba khích lệ, thứ tư trao cơ hội

Trong phiên toàn thể, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trả lời câu hỏi về những quyết sách giai đoạn tới đây cho khu vực kinh tế tư nhân đóng góp nhiều hơn nữa cho nền kinh tế.

Phát triển kinh tế tư nhân: Thứ nhất bình đẳng, thứ hai bảo vệ, thứ ba khích lệ, thứ tư trao cơ hội - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đưa ra những quyết sách thúc đẩy sự phát triển kinh tế tư nhân. Ảnh: Phan Quân

Theo Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, kinh tế tư nhân Việt Nam đã có những bước phát triển tốt, nhiều khu vực phát triển vượt bậc như vậy tiềm năng, thế mạnh, đặc điểm của kinh tế tư nhân cũng còn nhiều ràng buộc, ách tắc. Chính vì vậy mà trong thời gian tới, chúng ta nói phải tạo điều kiện hay một không gian, nguồn lực hay cơ hội cho khu vực kinh tế tư nhân phát triển thuận lơi hơn. Đó là tạo nên sự bình đẳng trong phát triển, thứ hai là được bảo vệ và thứ ba là khích lệ, thứ tư là trao cơ hội cho kinh tế tư nhân.

Trước hết là kinh tế tư nhân bình đẳng trong cạnh tranh, trong phân bổ nguồn lực với các thành phần kinh tế khác và nhất là tiếp cận nguồn lực. Được bảo vệ ở chỗ là bảo vệ quyền tài sản, quyền tự do kinh doanh hay quyền hiến pháp và pháp luật. Đặc biệt, giảm chồng chéo tầng lớp trong thanh tra, kiểm tra tạo môi trường thông thoáng cho kinh tế tư nhân. Được khích lệ là được Nhà nước trao huân chương nhất là những doanh nghiệp làm ăn chân chính, có trách nhiệm xã hội. Ngược lại, cần lên án đấu tranh những doanh nghiệp làm ăn chộp giật, vi phạm đạo đức kinh doanh, vi phạm pháp luật.

Cuối cùng trao cơ hội là tạo cơ hội tiếp cận nguồn lực, công nghệ thị trường, cắt giảm chi phí kinh doanh tại doanh nghiệp tư nhân nói chung, các thành phần khác làm môi trường kinh doanh thông thoáng.

"Tôi nói ví dụ như chúng ta đang đặt vấn đề đẩy mạnh cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước, tránh độc quyền doanh nghiệp, mở ra cơ hội cho doanh nghiệp tư nhân phát triển bình đẳng với thành phần khác", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu.

Phát triển kinh tế tư nhân: Thứ nhất bình đẳng, thứ hai bảo vệ, thứ ba khích lệ, thứ tư trao cơ hội - Ảnh 2.

Bình đẳng giữa các doanh nghiệp là cần thiết. Ảnh: Phan Quân

Thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo: Giải pháp về nguồn nhân lực và hạ tầng là cần thiết

Chia sẻ về giải pháp để thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo phát triển mạnh mẽ, theo Thủ tướng, trong những năm gần đây, Chính phủ cũng như Thủ tướng Chính phủ đã trực tiếp thảo luận với các trường đại học, với các doanh nghiệp nhất là các doanh nghiệp trẻ về đổi mới sáng tạo. Nước ta đã có được một phong trào khởi nghiệp bắt đầu xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp và bước đầu thành công  nhưng cũng chưa phải mạnh mẽ lắm.

Trong năm tới, Thủ tướng và Chính phủ có quyết sách về doanh nghiệp sáng tạo để phát triển mạnh mẽ hơn. Trước hết, đối với nền kinh tế Việt Nam, chúng ta có nhiều cơ hội cho các thế hệ khởi nghiệp thành công, đó là nền  kinh tế chúng ta đủ lớn, năng động, hội nhập cao, tốc độ phát triển nhanh. Cho nên việc này muốn thành công thì việc Chính phủ phải làm đó là tạo nên một thể chế pháp luật, nhân lực thị trường cho thế hệ trẻ nói riêng và các tầng lớp xã hội nói chung, Thủ tướng định hướng.

Về nguồn nhân lực, chú trọng số lượng và chất lượng nhân lực. Các bước yêu cầu cách mạng công nghiệp lần thứ tư đặc biệt là công nghiệp, thông tin, truyền thông, mở ra ngành mới, xu hướng mới cho giáo dục, truyền thông đa phương tiện, công nghệ mới, trí tuệ nhân tạo... Nhất là có những chính sách tốt hơn nữa để thu hút và giữ chân các nhà đầu tư. Cho nên vấn đề nguồn nhân lực là quyết định đầu tiên.

Vấn đề thứ hai là về hạ tầng, Chính phủ và các bộ ngành các cơ quan liên quan chú trọng hơn nữa hạ tầng viễn thông thôn minh, ví dụ Bộ trưởng Bộ công nghệ thông tin đã tuyên bố sẽ phát triển nhanh mạng 5G trong thời gian tới hay thanh toán không dùng tiền mặt, các hạ tầng kỹ thuật, công nghệ khác. Thứ ba là tạo thị trường trong việc mua sắm đổi mới sáng tạo nhiều hơn trong thử nghiệm công nghệ mới, mô hình kinh doanh mới. Nhiều nhà đầu tư nước ngoài đến Việt Nam tìm thị trường mua sản phẩm mới, ý tưởng mới ở Việt Nam. Chúng ta phải có những giải pháp tốt hơn cho vấn đề thị trường này.

Phát triển kinh tế tư nhân: Thứ nhất bình đẳng, thứ hai bảo vệ, thứ ba khích lệ, thứ tư trao cơ hội - Ảnh 3.

Tinh thần khởi nghiệp sáng tạo. Ảnh: Phan Quân

"Nhân đây, tôi cũng xin báo cáo là Chính phủ đã phê duyệt đề án hỗ trợ khởi nghiệp quốc gia đến năm 2025, trong đó thanh lập các trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia với những cơ chế thông thoáng nhất", Thủ tướng cho biết thêm.

Trước hết là kế hoạch đầu tư trung tâm đổi mới sáng tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, một số cơ quan đã tiến hành thành lập đội ngũ sáng tạo tạo điều kiện cho thế hệ trẻ khởi nghiệp. Đặc biệt trong thời gian gian đó, năm 2019, Chính phủ phê duyệt đề án chuyển đổi số quốc gia để tạo điều kiện cho khởi nghiệp thành công.

"Trên đây là một số giải pháp lớn chúng tôi sẽ triển khai đồng bộ một hệ sinh thái khởi nghiệp mạnh mẽ hơn, tạo điều kiện cho đổi mới sáng tạo ở Việt Nam thuận lợi hơn nữa", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Phan Quân