Doanh nghiệp

Phân bón Bình Điền dự kiến lợi nhuận quí IV chỉ bằng 1/5 cùng kì năm trước

14:48 | 03/11/2020

Chia sẻ

Sau khi ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng trong quí III, Phân bón Bình Điền dự kiến lãi trước thuế quí IV chỉ bằng 19,6% so với cùng kì năm trước. Ngoài ra, doanh nghiệp còn tạm ứng trả cổ tức tỉ lệ 5% tiền mặt.

CTCP Phân bón Bình Điền (Mã: BFC) vừa có nghị quyết thông qua kế hoạch sản xuất quí IV/2020 với sản lượng sản xuất dự đạt 177.005 tấn, tương ứng tiêu thụ 171.129 tấn. 

Về chỉ tiêu tài tài chính, công ty đặt mục tiêu có tổng doanh thu quí IV là 1.535,6 tỉ đồng, giảm 2% so với cùng kì và 11,8 tỉ đồng lợi nhuận trước thuế hợp nhất, chỉ bằng 1/5 quí IV/2019.

Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị cũng thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 với tỉ lệ 5% cổ tức bằng tiền mặt (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Cổ tức năm 2020 công ty dự kiến chi trả 10%.

Với số lượng cổ phần đang lưu hành gần 57,2 triệu đơn vị, công ty dự kiến chi ra là 28,6 tỉ đồng cho việc trả cổ tức. Thời gian thực hiện chi trả là 10/12/2020. Ngày 20/11 sẽ là ngày đăng kí cuối cùng.

Quí III vừa qua, sản lượng tiêu thụ của BFC đạt 158.504 tấn, thực hiện được hơn 66% kế hoạch năm. Trong quí, Phân bón Bình Điền đạt 1.418 tỉ đồng doanh thu, tăng 90,4% so với cùng kì với lãi sau thuế công ty mẹ đạt 31,4 tỉ đồng, góp phần giúp doanh nghiệp hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2020 sau 9 tháng.

Phân bón Bình Điền lên kế hoạch lợi nhuận quí IV bằng 1/5 cùng kì - Ảnh 1.

Kết quả kinh doanh quí III và lũy kế 9 tháng đầu năm của Phân bón Bình Điền. (Nguồn: BFC).

Minh Hằng