Doanh nghiệp

Phải giám sát đặc biệt nhiều công ty con của UDIC

08:01 | 15/10/2020

Chia sẻ

hàng loạt công ty con của Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị (UDIC) có các dấu hiệu mất an toàn về tài chính cần được cơ quan có thẩm quyền theo dõi.

Kiểm toán Nhà nước (KTNN) vừa có báo cáo lên Quốc hội về kết quả kiểm toán các doanh nghiệp, tổng công ty.

Loạt công ty con của UDIC thuộc diện phải giám sát đặc biệt - Ảnh 1.

Một trong những công trình xây dựng của Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị. (Ảnh: UDIC).

Theo báo cáo, một số tổng công ty thời gian qua quản lí nợ chưa chặt chẽ, để phát sinh nợ phải thu quá hạn, khó đòi lớn.

Điển hình, số nợ khó đòi tại PVPower ghi nhận 214,4 tỉ đồng; Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn 17,4 tỉ đồng. Đặc biệt, Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP ghi nhận đến 643,3 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, KTNN cho biết, một số đơn vị đầu tư không hiệu quả hoặc hiệu quả thấp trong năm 2020. 

Đơn cử là PVPower - Công ty mẹ, công ty này có cổ tức, lợi nhuận được chia năm 2019 chỉ đạt 0,2% tổng vốn đầu tư, trích lập dự phòng 100% vốn đầu tư, tương ứng 20,2 tỉ đồng. 

Trường hợp của Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn - Công ty mẹ cũng không đầu tư hiệu quả khi ghi nhận đầu tư 1/5 công ty con và 5/17 công ty liên doanh thua lỗ.

Các công ty con của Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) gồm PVOIL Bạc Liêu, PVOIL Bình Thuận, PVOIL Tây Ninh, PVOIL Phú Thọ, Tổng công ty Thương mại Kĩ thuật và Đầu tư - CTCP , PVOIL Thanh Hóa, PVOIL Nam Định vẫn còn tình trạng sở hữu chéo giữa các doanh nghiệp trong cùng tổng công ty và quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh chưa bảo toàn được vốn.

Đặc biệt, báo cáo của KTNN chỉ ra, hàng loạt công ty con của Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị (UDIC) thuộc diện phải giám sát đặc biệt.

Cụ thể, đó là các công ty CTCP Xây dựng và Thương mại Ngọc Minh, CTCP Đầu tư và Xây dựng Hà Thành UDIC, CTCP Đầu tư và Quản lí BĐS UDIC, CTCP UDIC Kim Bình, CTCP Vật liệu Xây dựng và XNK Hồng Hà, CTCP Đầu tư và Bê tông Thịnh Liệt có các dấu hiệu mất an toàn về tài chính cần được cơ quan có thẩm quyền theo dõi.