|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

PG Bank dự kiến không chia cổ tức, cắt giảm chi phí dự phòng trong năm 2018

11:28 | 14/06/2018
Chia sẻ
Nhờ việc dự kiến cắt giảm mạnh chi phí dự phòng từ 460 tỷ đồng (2017) xuống chỉ còn 33 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế năm 2018 của PG Bank ước đạt 183 tỷ đồng, tăng 128% so với năm trước.
pg bank du kien khong chia co tuc cat giam chi phi du phong trong nam 2018 Cổ đông HDBank hưởng lợi 3.000 đồng/cp khi mua thêm cp trong đợt phát hành để hoán đổi với PG Bank

Giảm mạnh dự phòng rủi ro để tăng trưởng lợi nhuận

Theo tài liệu Đại hội cổ đông thường niên của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank), trong năm 2018, ngân hàng dự kiến tăng trưởng lợi nhuận đạt 128% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế của ngân hàng ước đạt 183 tỷ đồng.

Tuy nhiên cùng với mức tăng trưởng lợi nhuận đột biến trên, con số trích lập dự phòng rủi ro của ngân hàng cũng giảm mạnh từ 460 tỷ đồng (2017) xuống chỉ còn 33 tỷ đồng (2018F). Từ đó, chi phí cũng giảm và lợi nhuận tăng.

pg bank du kien khong chia co tuc cat giam chi phi du phong trong nam 2018
Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank)

Tăng trưởng huy động và tín dụng trong năm lần lượt là 19% và 12% so với năm 2017, tương ứng đạt 29.989 tỷ đồng và 23.992 tỷ đồng. Tổng tài sản dự kiến tăng 17% đạt 34.200 tỷ đồng.

Đặc biệt, PG Bank cũng cho thấy quyết tâm xử lý nợ xấu khi đặt kế hoạch giảm mạnh nợ xấu. Số dư nợ quá hạn giảm 65% còn 483 tỷ đồng và nợ xấu (từ nhóm 3 - nhóm 5) còn 362 tỷ đồng, tương ứng giảm 48%.

pg bank du kien khong chia co tuc cat giam chi phi du phong trong nam 2018
Kế hoạch kinh doanh năm 2018 của PG Bank (Nguồn: Tài liệu ĐHCĐ PG Bank)

Sau khi được thông qua phương án sáp nhập với HDBank, hai ngân hàng đang phối hợp để trình NHNN xem xét chấp thuận đồng thời chuẩn bị các công việc bàn giao. Dự kiến việc sáp nhập sẽ được thực hiện trong tháng 8/2018.

Không chia cổ tức năm 2017

Ngân hàng cho biết, năm 2017 hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch kinh doanh nhưng do phải trích lập dự phòng cho trái phiếu VAMC hơn 383 tỷ đồng (bao gồm cả phần trích lập bổ sung ngoài kế hoạch theo yêu cầu của NHNN)nên lợi nhuận không đạt như mong muốn. PG Bank dự kiến không thực hiện chia cổ tức trong năm.

pg bank du kien khong chia co tuc cat giam chi phi du phong trong nam 2018
Kế hoạch phân phối lợi nhuận của PG Bank (Nguồn: Tài liệu ĐHCĐ PG Bank)

Tính đến 31/12/2017, dư nợ toàn ngân hàng đạt 21.421 tỷ đồng, tăng 22% so với cuối năm trước, tổng vốn huy động đạt 25.295 tỷ đồng, tăng 20%. Tổng tài sản của ngân hàng đạt 29.298 tỷ đồng, tăng 18%. Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) dạt 14,89%.

Trong năm 2017, PG Bank đã thu hồi được 180 tỷ đồng nợ gốc, thu nợ sử dụng dự phòng là 46 tỷ đồng, thu nợ đã bán cho VAMC là 103 tỷ đồng. Ngân hàng cho biết việc xử lý nợ trong năm còn nhiều khó khăn do thị trường chuyển nhượng, phát mại tài sản chưa thuận lợi, thủ tục phức tạp kéo dài.

Xem thêm

Trúc Minh