|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Ông Lê Tuấn Dũng làm Chủ tịch Bảo hiểm AIC

16:29 | 27/05/2024
Chia sẻ
Bộ Tài chính đã có văn bản chấp nhận bổ nhiệm ông Lê Tuấn Dũng giữ chức Chủ tịch HĐQT Bảo hiểm AIC nhiệm kỳ 2023 - 2028 thay bà Lê Thị Hà Thanh.

Ông Lê Tuấn Dũng (thứ ba từ bên trái) và các thành viên trong HĐQT, Ban Kiểm soát mới của AIC. (Ảnh: AIC).

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Tổng CTCP Bảo hiểm Hàng không (VNI - Mã: AIC) vừa công bố quyết định của Bộ Tài chính chấp nhận bổ nhiệm ông Lê Tuấn Dũng giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 thay thế cho bà Lê Thị Hà Thanh.

Quyết định bổ nhiệm có hiệu lực kể từ ngày ký (23/5/2024). Trước khi lên chức Chủ tịch HĐQT, ông Dũng đã được bầu làm Thành viên HĐQT của bảo hiểm AIC tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024. 

Cuối tháng 1/2024, DB Insurance (DBI), một trong những doanh nghiệp bảo hiểm hàng đầu tại Hàn Quốc, đã hoàn thành thương vụ mua lại 75% cổ phần tại VNI. 

Sau khi về tay người Hàn, vào đầu tháng 4/2024, một loạt thành viên HĐQT, bao gồm cựu Chủ tịch HĐQT Lê Thị Hà Thanh và bà Nguyễn Quỳnh Trang, Nguyễn Diệu Trinh, ông Trần Sỹ Tiến đã có đơn từ nhiệm. 

Sau đó, ĐHĐCĐ thường niên 2024 của AIC tổ chức vào cuối tháng 4 đã bầu ông Lê Tuấn Dũng giữ chức Chủ tịch HĐQT, bà Lê Thị Hà Thanh làm Phó Chủ tịch HĐQT, ông Nghiêm Xuân Thái, ông Kim Jong Uk là Thành viên HĐQT. Như vậy, HĐQT mới của AIC chỉ có duy nhất bà Lê Thị Hà Thanh là người cũ. 

Ngoài AIC, DBI cũng đầu tư vào hai công ty bảo hiểm lớn khác tại Việt Nam là BSH và PTI. Trong đó, tỷ lệ sở hữu tại BSH là 75% và PTI là 37%. Đầu năm nay, DBI đã hoàn tất thương vụ mua lại vốn BSH. Sau thương vụ này, Chủ tịch BSH Đỗ Quang Vinh và loạt thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát của BSH cũng đã có đơn từ nhiệm.

Minh Quang