Nhà đất

Ninh Thuận cần gần 10.000 tỷ đồng phát triển nhà ở 5 năm tới

16:31 | 26/07/2021

Chia sẻ

Giai đoạn 2021 - 2025, Ninh Thuận dự kiến tăng tổng diện tích sàn nhà ở khoảng 2,9 triệu m2 sàn, tương đương 30.442 căn. Tổng nguồn vốn cần để thực hiện khoảng 9.800 tỷ đồng.

UBND tỉnh Ninh Thuận vừa có quyết định phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở 5 năm giai đoạn 2021 - 2025.

Quyết định nói trên nhằm cụ thể hóa các chỉ tiêu phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh theo Chương trình phát triển nhà ở tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030 đã được phê duyệt.

Đồng thời, quyết định cũng xác định vị trí, khu vực phát triển nhà ở đến năm 2025; xác định quy mô dự án phát triển nhà ở bao gồm số lượng, diện tích sàn xây dựng nhà ở hàng năm trong giai đoạn triển khai kế hoạch.

Cụ thể, diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh đến năm 2025 dự kiến đạt khoảng 25 m2 sàn/người, trong đó đô thị đạt 29 m2 sàn/người, nông thôn đạt 22,2 m2 sàn/người. Diện tích nhà ở tối thiểu 10 m2 sàn/người.

Theo kế hoạch, tổng diện tích sàn nhà ở dự kiến tăng thêm khoảng 2,9 triệu m2 sàn, tương đương 30.442 căn.

Trong đó, nhà ở riêng lẻ khoảng 2,2 triệu m2 sàn (tương đương 18.827 căn); nhà ở thương mại khoảng 235.668 m2 sàn (tương đương 1.964 căn); nhà ở xã hội cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tự do, người thu nhập thấp khoảng 118.190 m2 sàn (tương tương 2.364 căn).

Phần còn lại dành cho nhà ở công vụ (9.440 m2 sàn/236 căn); nhà ở cho người có công (50.292 m2 sàn/1.118 căn); nhà ở cho hộ nghèo (232.335 m2 sàn/5.163 căn) và nhà ở công nhân (36.960 m2 sàn/770 căn).

Tổng nguồn vốn thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025 gần 9.800 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn trung ương trên 101 tỷ đồng; ngân sách địa phương trên 37 tỷ đồng; vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội trên 149 tỷ đồng và các nguồn vốn khác từ các tổ chức, cá nhân, vay ngân hàng, huy động,... hơn 9.505 tỷ đồng.

Cũng theo kế hoạch, trong giai đoạn 2021 - 2025, Ninh Thuận dự kiến sẽ có 153 dự án kêu gọi đầu tư. Cụ thể, gồm 127 dự án khu đô thị, khu dân cư, dự án phát triển nhà ở; 8 dự án nhà ở xã hội và 18 dự án nhà ở thương mại.

Ninh Thuận cần 9.800 tỷ phát triển nhà giai đoạn 2021-2025 - Ảnh 1.

Ninh Thuận sẽ có 153 dự án nhà ở kêu gọi đầu tư trong 5 năm tới. (Ảnh: Trần Duy).

UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết, để thực hiện kế hoạch trên, địa phương sẽ dành quỹ đất cho việc phát triển nhà ở đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chung xây dựng và quy hoạch phân khu đã được phê duyệt. 

Đồng thời, tỉnh sẽ xác định rõ vị trí và ưu tiên sử dụng quỹ đất sạch do tỉnh đang quản lý để thực hiện các dự án nhà ở xã hội. Bên cạnh đó, ban hành chính sách thu hút, khuyến khích, kêu gọi các doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển nhà ở, đầu tư xây dựng hạ tầng các khu dân cư, điểm dân cư nông thôn.

Hiện tỉnh Ninh Thuận đang đẩy nhanh việc lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết trên cơ sở quy hoạch chung đô thị, quy hoạch nông thôn mới đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; xác định và công bố quỹ đất được phép xây dựng nhà ở theo quy hoạch để làm cơ sở tổ chức triển khai các dự án phát triển nhà ở,...

UBND tỉnh này cũng vừa công bố hàng loạt dự án khu đô thị, khu dân cư sẽ tiến hành đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trong năm 2021.

Khải An