|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Nhiều ngân hàng nhỏ thiếu minh bạch và có thể chưa hạch toán đủ nợ xấu

07:49 | 16/02/2017
Chia sẻ
Ban Kinh tế Trung ương cho rằng “tài sản Có khác” chiếm tỷ trọng lớn trong bảng cân đối của một số ngân hàng như Sacombank, Lienvietbank, HD Bank, VietA Bank….trong bối cảnh mặt bằng lãi suất giảm cho thấy chất lượng tài sản thiếu minh bạch, tiềm ẩn nhiều rủi ro.
nhieu ngan hang nho thieu minh bach va co the chua hach toan du no xau
Khoản “phải thu lãi và phí” lớn trong bối cảnh mặt bằng lãi suất giảm cho thấy chất lượng tài sản ngân hàng thiếu minh bạch và tiềm ẩn nhiều rủi ro

Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam tháng 2/2017 với chủ đề “2017 – Vượt khó khăn, tiếp tục phát triển” của Ban Kinh tế Trung ương cho rằng, chất lượng tài sản giữa các ngân hàng trong hệ thống có sự phân hóa lớn và tính minh bạch còn hạn chế.

Nhóm nghiên cứu đã kiểm tra nhận định này qua đánh giá 2 chỉ tiêu là Phải thu lãi và phí; và các khoản phải thu khác, trong đó có cả nợ gốc phải thu được chuyển sang nên thứ ba khác. Đây là 2 hạng mục nằm trong khoản mục “tài sản Có khác”, chiếm tỷ trọng lớn trong bảng cân đối của một số ngân hàng.

Dựa trên 2 tiêu chí này cho thấy sự phân hóa về chất lượng tài sản ngay trong nhóm các ngân hàng nhỏ rất lớn. Với chỉ tiêu “lãi, khoản phải thu/tổng tài sản” một số ngân hàng có tỷ lệ cao như Sacombank gần 9%, VietA Bank là 7%, trong khi OCB và ABbank chỉ quanh mức 1,4% (năm 2015).

nhieu ngan hang nho thieu minh bach va co the chua hach toan du no xau
Nguồn: Chỉ tiêu năm 2015 tổng hợp số liệu Ban Kinh tế Trung ương và PV cập nhật, tại ngày 30/06/2016 PV tổng hợp số liệu từ báo cáo tài chính

Tương tự với chỉ tiêu “phải thu khác/Tổng tài sản” cũng có sự khác biệt lớn giữa các ngân hàng. Các ngân hàng như Sacombank, HDBank, Lienviet Post Bank ở mức cao 6% -7%; các ngân hàng khác như Bắc Á chỉ khoảng 0,6%.

nhieu ngan hang nho thieu minh bach va co the chua hach toan du no xau
Nguồn: Chỉ tiêu năm 2015 tổng hợp số liệu Ban Kinh tế Trung ương và PV cập nhật, tại ngày 30/06/2016 PV tổng hợp số liệu từ báo cáo tài chính

Ban Kinh tế Trung ương cho rằng, khoản “phải thu lãi và phí” lớn trong bối cảnh mặt bằng lãi suất giảm cho thấy chất lượng tài sản ngân hàng thiếu minh bạch và tiềm ẩn nhiều rủi ro và không loại trừ ngân hàng có thể sử dụng các biện pháp kỹ thuật để chưa hạch toán vào nợ xấu và tài sản xấu.

Ngoài ra, theo ban Kinh tế Trung ương khoản mục đầu tư chiếm tỷ trọng lớn trên 20% trong bảng cân đối cho thấy các ngân hàng đang nắm giữ rủi ro cao. Bởi mức trung bình của hệ thống ngân hàng Thái Lan cho chỉ tiêu này là 14%. Cụ thể các ngân hàng Bắc Á, VP bank, VIB, MB đang là những ngân hàng có tỷ lệ đầu tư/tổng tài sản cao, giao động từ 21,1% - 31,4%.

nhieu ngan hang nho thieu minh bach va co the chua hach toan du no xau
Nguồn: Chỉ tiêu năm 2015 tổng hợp số liệu Ban Kinh tế Trung ương và PV cập nhật, tại ngày 30/06/2016 PV tổng hợp số liệu từ báo cáo tài chính
nhieu ngan hang nho thieu minh bach va co the chua hach toan du no xau

Hồng Quân