Nhà đất

Nha Trang chuyển đổi gần 400 ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp trong năm 2021

21:22 | 04/08/2021

Chia sẻ

Nha Trang sẽ chuyển gần 400 ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp và sẽ thu hồi 415 ha đất trong năm 2021.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có Quyết định Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của TP Nha Trang.

Theo quyết định nói trên, tổng diện tích tự nhiên của TP Nha Trang là 25.422 ha. Trong đó, đất nông nghiệp khoảng 10.343 ha, đất phi nông nghiệp khoảng 8.089 ha, còn lại khoảng 7.000 ha đất chưa sử dụng.

Về đất phi nông nghiệp, TP Nha Trang có 1.278 ha đất ở đô thị, 617 ha đất ở nông thôn, đất cơ sở giáo dục và đào tạo khoảng 211 ha, đất cụm công nghiệp 31 ha, đất cơ sở y tế 23 ha, đất sinh hoạt cộng đồng 7 ha và 150 ha đất khu vui chơi giải trí.

Phần còn lại là đất giao thông, tôn giáo, an ninh quốc phòng, đất xây dựng cơ trụ sở cơ quan… và các loại đất khác.

Nha Trang chuyển đổi gần 400 ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp trong năm 2021 - Ảnh 1.

Nha Trang chuyển đổi gần 400 ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp trong năm 2021. (Ảnh: Khải An).

Theo kế hoạch, TP Nha Trang sẽ thu hồi 415 ha đất, trong đó đất nông nghiệp khoảng 320 ha, đất phi nông nghiệp 85 ha (đất ở nông thôn 11 ha, đất ở đô thị 39 ha và các loại đất khác).

Cũng theo quyết định nói trên, TP Nha Trang sẽ chuyển mục địch sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp với diện tích là 383 ha.

Trong đó, đất trồng lúa khoảng 32 ha, đất trồng cây hàng năm 87 ha, đất trồng cây lâu năm 99 ha, đất rừng sản xuất 82 ha và đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư 5 ha.

TP Nha Trang cũng sẽ chuyển đổi 12 ha đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở và 20 ha đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng.

Ngoài ra, theo quyết định nói trên, sẽ có 86 ha đất phi nông nghiệp chưa sử dụng sẽ được vào sử dụng trong năm 2021 tại TP Nha Trang.

Cụ thể, 82 ha đất là đất thương mại dịch vụ, 2 ha đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp xã, 2 ha đất ở đô thị và khoảng 400 m2 đất ở nông thôn.

Khải An