|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Nông nghiệp là nhóm ngành khả quan nhất năm 2024

15:13 | 11/02/2024
Chia sẻ
Theo đánh giá từ các doanh nghiệp, nông, lâm nghiệp và thủy sản là ngành có triển vọng khả quan nhất. Ngược lại, doanh nghiệp ngành xây dựng tiếp tục thể hiện bức tranh tiêu cực nhất về triển vọng năm 2024, có đến 80,3% doanh nghiệp giảm quy mô hoạt động, ngừng kinh doanh...

Theo báo cáo từ Ban Nghiên cứu Phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV), bối cảnh chung của nền kinh tế năm 2024 được đánh giá là khá tiêu cực. Tuy nhiên, xét theo nhóm ngành thì nông, lâm nghiệp và thủy sản là ngành được đánh giá có triển vọng khả quan nhất, tiếp đến là nhóm ngành công nghiệp, xây dựng, dịch vụ....

Xét theo khu vực, nhóm doanh nghiệp tư nhân đánh giá triển vọng kinh tế bi quan nhất còn doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp nhà nước tỏ ra ít bi quan hơn khi có điểm trung bình cao hơn mức chung. Xét theo địa phương, các doanh nghiệp tại TP HCM có mức điểm trung bình thấp kém điểm trung bình chung cả nước và cách xa Hà Nội. 

So sánh với khảo sát tháng 4/2023, xét theo tỷ lệ, tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá tiêu cực về triển vọng tiếp cận thị trường vốn trong khảo sát tháng 12 thấp hơn so với tháng 4. Cụ thể, đánh giá tiêu cực/rất tiêu cực giảm từ 79,1% xuống 60,8%; tỷ lệ đánh giá tích cực gấp hơn 3,5 lần; rất tích cực gấp gần 3 lần. 

Báo cáo từ Ban IV cũng cho biết triển vọng của doanh nghiệp trong năm 2024 theo đánh giá từ chính các doanh nghiệp cũng thể hiện bức tranh tiêu cực như trạng thái chủ đạo của tổng thể bức tranh kinh tế theo kết quả khảo sát. Có đến 72,8% doanh nghiệp được khảo sát dự kiến sẽ giảm quy mô; ngừng/tạm ngừng kinh doanh hoặc giải thể; chỉ 18.1% giữ nguyên quy mô.

Tỷ lệ doanh nghiệp mở rộng quy mô chỉ đạt 8,3%, trong đó chỉ 1,5% dự kiến mở rộng quy mô mạnh mẽ. Đặc biệt, tỷ lệ doanh nghiệp ngừng kinh doanh, chờ giải thể là 11,8%, tỷ lệ tạm ngừng kinh doanh là 12,2%. Đây là con số đáng báo động và tương đồng với báo cáo của Tổng cục Thống kê.

Trong tháng 12, 3.802 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 0,7% so với cùng kỳ; 8.687 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 48,6% so với cùng kỳ; 1.866 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 6% so với cùng kỳ.

Tính chung cả năm 2023, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 172,6 nghìn doanh nghiệp, tăng 20,5%; bình quân một tháng có 14.400 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Mặc dù các khía cạnh đánh giá còn bộc lộ kết quả tiêu cực như trên, nhưng trong khảo sát tháng 12, doanh nghiệp đã đánh giá triển vọng doanh nghiệp mình tốt hơn khảo sát tháng 4, thể hiện ở các tỷ lệ tiêu cực thấp hơn và các tỷ lệ tích cực cao hơn. 

Tính theo ngành kinh tế, doanh nghiệp ngành xây dựng tiếp tục thể hiện bức tranh tiêu cực nhất về triển vọng năm 2024. Có đến 80,3% doanh nghiệp ngành xây dựng dự kiến giảm quy mô hoạt động, ngừng kinh doanh chờ giải thể, tạm ngừng kinh doanh, trong đó tỷ lệ dừng/tạm dừng kinh doanh lên đến 30,6% doanh nghiệp trong ngành tham gia khảo sát.

Hạ An