Doanh nghiệp

Ngày 30/10, Thành Thành Công – Biên Hòa chốt danh sách họp ĐHCĐ niên độ 2017 - 2018

14:47 | 17/10/2018

Chia sẻ

Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên niên độ 2017-2018 dự kiến vào ngày 15/11.
ngay 3010 thanh thanh cong bien hoa chot danh sach hop dhcd nien do 2017 2018 Thành Thành Công – Biên Hòa tính chi gần 200 tỉ đồng và phát hành hơn 29,7 triệu cổ phiếu để trả cổ tức

Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa (Mã: SBT) công bố thời gian dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông (ĐHCĐ) thường niên niên độ 2017-2018 vào ngày 15/11. Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp là 31/10/2018.

Cụ thể, Hội đồng Quản trị (HĐQT) sẽ trình cổ đông các vấn đề liên quan đến báo cáo hoạt động và báo cáo tài chính đã kiểm toán niên độ 2017 – 2018 (từ ngày 1/7/2017 – 30/6/2018); kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận niên độ 2018 – 2019; chủ trương ký kết hợp đồng và giao dịch liên quan của công ty cùng thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT niên độ mới.

Mới đây, Công đoàn cơ sở Thành Thành Công – Biên Hòa công bố hoàn tất bán gần 4,7 triệu cổ phiếu SBT với giá trị khoảng 102,5 tỷ đồng. Trước đó, bà Đặng Huỳnh Ức My thông báo đăng ký mua 20 triệu cổ phiếu SBT. Thời gian giao dịch dự kiến từ 17/10 đến 15/11 theo phương thức giao dịch khớp lệnh. Mục đích thực hiện giao dịch là tăng tỷ lệ sở hữu.

Xem thêm

Nhật Huyền