|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Ngân sách Nhà nước bội chi 6.000 tỷ 8 tháng đầu năm

11:44 | 29/08/2018
Chia sẻ
Tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/8/2018 ước tính đạt 814,2 nghìn tỷ đồng, trong khi đó tổng chi đạt 820,2 nghìn tỷ đồng. Như vậy, 8 tháng đầu năm ngân sách bội chi 6.000 tỷ đồng.

Theo báo cáo mới nhất từ Tổng cục Thống kê, tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/8/2018 ước tính đạt 814,2 nghìn tỷ đồng, bằng 61,7% dự toán năm.

Trong đó, thu nội địa đạt 649 nghìn tỷ đồng, bằng 59%; thu từ dầu thô đạt 37,7 nghìn tỷ đồng, bằng 105,1%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 125,2 nghìn tỷ đồng, bằng 70%.

ngan sach nha nuoc boi chi 6000 ty 8 thang dau nam
Ngân sách Nhà nước bội chi 6.000 tỷ 8 tháng đầu năm 2018.

Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước đạt 90,2 nghìn tỷ đồng, bằng 54,2% dự toán năm. Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) là 109,6 nghìn tỷ đồng, bằng 49,2%. Thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 128,2 nghìn tỷ đồng, bằng 58,8%. Thu thuế thu nhập cá nhân 59,9 nghìn tỷ đồng, bằng 61,9%...

Về tổng chi ngân sách Nhà nước, tính từ đầu năm đến thời điểm 15/8/2018 ước tính tổng chi đạt 820,2 nghìn tỷ đồng, bằng 53,8% dự toán năm. Trong đó, chi thường xuyên đạt 573 nghìn tỷ đồng, bằng 60,9%; chi đầu tư phát triển đạt 166,3 nghìn tỷ đồng, bằng 41,6%; chi trả nợ lãi 71,9 nghìn tỷ đồng, bằng 63,9%.

Cũng theo Tổng cục Thống kê, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 8 ước tính đạt 30,3 nghìn tỷ đồng, bao gồm: Vốn trung ương 5,6 nghìn tỷ đồng; vốn địa phương 24,7 nghìn tỷ đồng. Tính chung 8 tháng năm nay, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước đạt 183,6 nghìn tỷ đồng, bằng 55,2% kế hoạch năm và tăng 11,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong nguồn vốn đầu tư từ Ngân sách Nhà nước này, vốn trung ương quản lý đạt 33,8 nghìn tỷ đồng, bằng 51,3% kế hoạch năm và giảm 7,6% so với cùng kỳ năm trước. Vốn địa phương quản lý đạt 149,8 nghìn tỷ đồng, bằng 56,1% kế hoạch năm và tăng 16,7% so với cùng kỳ năm 2017.

Xem thêm

Khánh Hà

FTSE Russell lo ngại khi Việt Nam không chuyển biến trong việc thực hiện những giải pháp nâng hạng thị trường
FTSE Russell lưu ý rằng tổ chức này rất lo ngại về sự thiếu rõ ràng về thời điểm thực hiện cải tổ thị trường của Việt Nam. "Nếu thông tin này vẫn chưa được rõ ràng hoặc thời gian thực hiện bị kéo dài tới trước tháng 9 năm nay, FTSE Russell có thể cân nhắc lại việc giữ Việt Nam trong danh sách theo dõi nâng hạng".