|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Ngân hàng đầu tiên hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận cả năm

08:40 | 17/07/2021
Chia sẻ
Lợi nhuận trước thuế lũy kế 6 tháng đầu năm của Saigonbank đạt 137 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành xong kế hoạch cả năm.
Ngân hàng đầu tiên hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận cả năm - Ảnh 1.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương. (Ảnh: Saigonbank).

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank - Mã: SGB) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2021 với lợi nhuận trước thuế lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 137 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành xong kế hoạch cả năm.

Mặc dù thu nhập lãi thuần, nguồn thu chính của ngân hàng, giảm nhẹ 1,1% xuống 308 tỷ đồng; song, lãi thuần từ các hoạt động kinh doanh khác lại tăng mạnh (gấp 2,3 lần cùng kỳ) lên 75,3 tỷ đồng. 

Qua đó, giúp tổng thu nhập hoạt động của Saigonbank đạt 418 tỷ đồng, tăng 10,7% so với 6 tháng đầu năm 2020. Sau khi trừ 249 tỷ đồng chi phí hoạt động (tăng 1,6%), lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 168 tỷ đồng, tăng 27,7%.

Trong quý II, Saigonbank đã đẩy mạnh chi cho dự phòng rủi ro, nâng khoản chi phí này lũy kế 6 tháng đầu năm lên 31,4 tỷ đồng, cao gấp hơn 5 lần cùng kỳ.

Ngân hàng đầu tiên hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận cả năm - Ảnh 2.

Kết quả kinh doanh Saigonbank quý II/2021. (Ảnh: Lê Huy tổng hợp).

Tính tới ngày 30/6/2021, tổng tài sản của Saigonbank đạt 22.871 tỷ đồng, giảm 4,5% so với đầu năm, chủ yếu do giảm tiền gửi tại các tổ chức tín dụng khác và cho vay liên ngân hàng. Dư nợ cho vay khách hàng giảm nhẹ giảm 1,1% xuống 15.283 tỷ đồng, 

Cùng với đó, số dư nợ xấu giảm 1,9% xuống 219 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu giảm nhẹ từ 1,44% xuống 1,43%.

Về nguồn vốn, tổng số dư tiền gửi khách hàng tại ngân hàng cuối quý II là 18.167 tỷ đồng, giảm nhẹ 0,3%. Trong đó, tiền gửi không kỳ hạn là 1.923 tỷ đồng (giảm 2,1%), tiền gửi có kỳ hạn là 16.213 tỷ đồng (giảm nhẹ 0,1%).

Trong kỳ, Saigonbank đã xử lý hơn 63 tỷ đồng trái phiếu đặc biệt của VAMC, hiện còn lại 688,7 tỷ đồng.

Ngân hàng đầu tiên hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận cả năm - Ảnh 3.

Một số chỉ tiêu tài chính của Saigonbank. (Ảnh: Lê Huy tổng hợp).

Lê Huy