|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Nam Tân Uyên (NTC) sắp trả cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 60%

20:55 | 02/12/2022
Chia sẻ
CTCP Cao su Phước Hòa là cổ đông lớn nhất tại Nam Tân Uyên (NTC) với tỷ lệ sở hữu 32,85% sẽ nhận về 47 tỷ đồng trong đợt trả cổ tức.

HĐQT CTCP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên (Mã: NTC) vừa thống nhất việc chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền. Tỷ lệ là 60%, nghĩa là 1 cổ phiếu sẽ nhận về 6.000 đồng.

Ngày đăng ký cuối cùng là 15/12/2022, ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/12/2022. Ngày thanh toán dự kiến là 28/6/2023.

Với hơn 23,9 triệu cổ phiếu đang lưu hành, NTC phải chi khoảng 143 tỷ đồng trả cổ tức. Trong đó, CTCP Cao su Phước Hòa (Mã: PHR) là cổ đông lớn nhất tại NTC với tỷ lệ sở hữu 32,85% sẽ nhận về 47 tỷ đồng.

Hai cổ đông lớn còn lại là Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP (: GVR) và CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG (: SIP) nắm giữ lần lượt 20,42% và 19,95% vốn tại NTC, mỗi đơn vị sẽ nhận về khoảng 29 tỷ đồng trong đợt trả cổ tức.

NTC là công ty có truyền thống trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ cao. Năm 2019 tỷ lệ là 100%, năm 2020 tỷ lệ 120% và năm 2021 tỷ lệ 90%. Năm 2022, công ty dự kiến chia cổ tức với tỷ lệ 60%.

Cơ cấu cổ đông NTC. (Nguồn: BCTC hợp nhất quý III của NTC).

Về tình hình kinh doanh, 9 tháng đầu năm, NTC ghi nhận doanh thu thuần đạt 189 tỷ đồng tăng 15%, lợi nhuận sau thuế khoảng 210 tỷ đồng giảm 1% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2022, công ty đặt kế hoạch doanh thu là 654 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 263 tỷ đồng. Sau ba quý, NTC mới hoàn thành 29% mục tiêu doanh thu, 80% mục tiêu lợi nhuận năm.

 Nguồn: Lâm Anh tổng hợp từ NTC.

Tại ngày 30/9, tổng tài sản của công ty khoảng 4.060 tỷ đồng, giảm 4% so với đầu năm. Khoản tiền, tương đương tiền, tiền gửi có kỳ hạn là 1.146 tỷ đồng.

Tổng nợ vay của NTC cuối quý III là 78 tỷ đồng, hoàn toàn là nợ vay ngắn hạn. Vốn chủ sở hữu đạt 812 tỷ đồng bao gồm 368 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Lâm Anh