Doanh nghiệp

Năm 2018 PJICO đặt mục tiêu tăng trưởng 15% lợi nhuận

07:19 | 31/01/2018

Chia sẻ

Năm 2018, PJICO đặt mục tiêu tăng trưởng 8 - 10% doanh thu và 15% về lợi nhuận.
nam 2018 pjico dat muc tieu tang truong 15 loi nhuan SFMI đã hoàn tất thương vụ mua 20% vốn cổ phần PJICO
nam 2018 pjico dat muc tieu tang truong 15 loi nhuan PJICO thua kiện khi từ chối chi trả bảo hiểm vụ tai nạn cao tốc Long Thành – Giầu Dây

Mới đây, Tổng CTCP Bảo hiểm Petrolimex - PJICO (Mã: PGI) đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2017 và triển khai kế hoạch kinh doanh 2018.

nam 2018 pjico dat muc tieu tang truong 15 loi nhuan

Ông Đào Nam Hải – TGĐ PJICO báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017

Năm 2017 PJICO đã hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông giao, trong đó doanh thu bảo hiểm gốc ước đạt 2.500 tỷ đồng, lợi nhuận tăng 24% so với năm 2016.

Trong năm, PJICO đã hợp tác với cổ đông chiến lược Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd (SFMI), tăng vốn điều lệ lên 887 tỷ đồng.

Năm 2018, PJICO đặt mục tiêu tăng trưởng 8 -10% doanh thu và 15% về lợi nhuận. PJICO sẽ phát triển các sản phẩm bảo hiểm, tăng cường khai thác, phát triển nhóm khách hàng có vốn đầu tư nước ngoài, các kênh bán hàng xu thế như Bancassurance, online…

Thu Hà