Tài chính

Lợi nhuận quý I PJICO tăng 36%

22:22 | 07/05/2021

Chia sẻ

Trong quý I/2021, lợi nhuận sau thuế của PJICO đạt 57,1 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ năm trước nhờ tăng trưởng trong hoạt động kinh doanh cốt lõi và hoạt động tài chính.

Tổng CTCP Bảo hiểm Petrolimex (PJICO - Mã: PGI) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2021 với lợi nhuận sau thuế đạt 57,1 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ năm trước.

Trong quý đầu năm, doanh thu phí bảo hiểm gốc của công ty đạt hơn 861 tỷ đồng, đi ngang so với quý I năm trước. Tuy nhiên, nhờ hoàn nhập dự phòng phí bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm gần 19 tỷ đồng và phí nhượng tái bảo hiểm giảm 6%, doanh thu phí bảo hiểm thuần đạt 699 tỷ đồng, tăng 22%.

Tổng chi phí hoạt động kinh doanh cốt lõi chiếm 610 tỷ đồng, tăng 16,2%. Sau khi trừ đi, lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 175 tỷ đồng, tăng 21,3%.

Trong kỳ, doanh thu hoạt đông tài chính tăng 10,4%, trong khi chi phí hoạt động tài chính giảm mạnh tới gần 83%; qua đó, đem về cho PJICO gần 15 tỷ đồng (tăng 76%) lợi nhuận từ mảng này.

Lợi nhuận quý I/2021 PJICO tăng 36% - Ảnh 1.

Một số chỉ tiêu tài chính và kết quả kinh doanh quý I/2021 của PJICO. (Ảnh: Lê Huy tổng hợp từ BCTC).

Tính đến ngày 31/3/2021, tổng tài sản của PJICO đạt hơn 6.669 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm. Trong đó, chiếm chủ yếu vẫn là các khoản tiền đầu tư tài chính ngắn hạn với 2.867 tỷ đồng, tăng 3,5%. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn chỉ chiếm một phần nhỏ với 375 tỷ đồng, giảm 2%.

Trong ba tháng, nợ phải trả của PJICO tăng 10,6% lên hơn 5.132 tỷ đồng, chủ yếu do dự phòng bồi thường bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm tăng 28% lên gần 1.957 tỷ đồng.

Lê Huy