|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

MSB bất ngờ lãi lớn từ chứng khoán đầu tư trong quý III, cho vay khách hàng tăng hơn 23% sau 9 tháng

09:04 | 01/11/2021
Chia sẻ
Luỹ kế 9 tháng đầu năm đạt gần 4.129 tỷ đồng, tăng gấp 1,5 lần so với cùng kỳ, vượt 25,8% kế hoạch năm. Tăng trưởng cho vay khách hàng đạt hơn 23%.

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2021 với  lợi nhuận trước thuế luỹ kế 9 tháng đầu năm đạt gần 4.129 tỷ đồng, tăng gấp 1,5 lần so với cùng kỳ, vượt 25,8% kế hoạch năm.

Trong đó, tổng thu nhập thuần của ngân hàng lũy kế 9 tháng đạt hơn 7.669 tỷ đồng, tăng gần 60% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nhập lãi thuần đạt hơn 4.523 tỷ đồng, tăng gần 38% so với cùng kỳ năm 2020.

Thu nhập từ hoạt động dịch vụ của MSB cũng đạt 2.448 tỷ đồng, gấp gần 5 lần so với cùng kỳ, đóng góp chính vẫn là nguồn thu từ hoạt động bancas.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, chi phí dự phòng rủi ro của ngân hàng tăng 17,3% lên hơn 1.032 tỷ đồng. Chi phí hoạt động tăng 11,1% so với cùng kỳ, đạt 2.509 tỷ đồng. 

MSB báo lãi 9 tháng đạt 4.129 tỷ đồng, vượt 26% kế hoạch năm - Ảnh 1.

Kết quả kinh doanh quý III/2021 của MSB. (Nguồn: Phương Nga tổng hợp).

Tính đến hết 30/9/2021, tổng tài sản của MSB đạt 195.513 tỷ, tăng hơn 10,6% so với đầu năm, vượt kế hoạch 190.000 tỷ đồng tổng tài sản hợp nhất của cả năm 2021. Tăng trưởng cho vay khách hàng luỹ kế 9 tháng đạt 97.996 tỷ đồng, tăng 23,5% so với đầu năm.

Bên cạnh đó, tiền gửi khách hàng tăng 7,4% lên gần 94.002 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi không kỳ hạn là 27.954 tỷ đồng,  tăng gần 21% so với đầu năm; tiền gửi có kỳ hạn tăng 19% đạt 38.701 tỷ đồng sau 9 tháng.

Số dư nợ xấu tính của ngân hàng tính đến 30/9 tăng 22,4% so với đầu năm lên 1.907 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu giảm nhẹ xuống còn 1,95%.

MSB báo lãi 9 tháng đạt 4.129 tỷ đồng, vượt 26% kế hoạch năm - Ảnh 2.

Một số chỉ tiêu tài chính của MSB. (Nguồn: Phương Nga tổng hợp).

Phương Nga