Tài chính

Một ngân hàng có tổng tài sản giảm hơn 5.600 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2021

07:54 | 22/07/2021

Chia sẻ

Tổng tài sản của NCB đã giảm hơn 5.600 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, tiền gửi khách hàng tại ngân hàng cũng giảm hơn 3.100 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất của Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB - Mã: NVB), tính đến 30/6/2021, tổng tài sản của ngân hàng đạt 83.970 tỷ đồng, đã giảm hơn 5.600 tỷ đồng, tương đương giảm 6,3% so với cuối năm trước. Đây là một trong số những ngân hàng công bố tài sản giảm trong nửa đầu năm 2021, trước đó còn có ABBank, Saigonbank.

Nguyên nhân chính của việc sụt giảm tài sản là do khoản mục tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước giảm mạnh từ 1.550 tỷ đồng về gần 396 tỷ đồng và khoản mục Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác giảm từ 12.114 tỷ đồng về 9.478 tỷ đồng.

Trong khi đó cho vay khách hàng của NCB vẫn ghi nhận tăng trưởng 3,5% đạt 41.740 tỷ đồng, tiền gửi khách hàng tại ngân hàng giảm hơn 3.100 tỷ đồng còn 68.904 tỷ đồng (giảm 4,4%).

Ngân hàng đầu tiên có tổng tài sản giảm trong nửa đầu năm 2021 - Ảnh 1.

Một số chỉ tiêu tài chính của NCB. (Nguồn: Diệp Bình tổng hợp từ BCTC NCB).

Trong nửa đầu năm, số dư nợ xấu của ngân hàng tăng nhẹ 1,2% lên 616 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu giảm từ 1,51% cuối năm trước về 1,48%. Ngân hàng không công bố chi tiết nợ xấu đã bán sang VAMC, tuy nhiên số dư chứng khoán nợ do các tổ chức kinh tế trong nước phát hành (phần lớn là trái phiếu VAMC và DATC) của ngân hàng vẫn duy trì ở 5.886 tỷ đồng.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của NCB đạt 125,7 tỷ đồng, gấp 5,4 lần con số cùng kỳ năm trước (23,2 tỷ đồng).

Trong đó, thu nhập lãi thuần tăng 35% mang về 649 tỷ đồng, lãi thuần từ dịch vụ tăng đột biến 356% mang về gần 90 tỷ đồng trong khi các mảng kinh doanh ngoại hối và đầu tư chứng khoán đều sụt giảm.

Ngân hàng đã giảm 62,5% lượng chi phí trích lập dự phòng trong kỳ đồng thời chi phí xử lý theo đề án tái cấu trúc ngân hàng tăng 38,5%.

Ngân hàng đầu tiên có tổng tài sản giảm trong nửa đầu năm 2021 - Ảnh 2.

Kết quả kinh doanh của NCB trong nửa đầu năm. (Nguồn: Diệp Bình tổng hợp từ BCTC NCB).

Diệp Bình