|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Một ngân hàng báo lãi trước thuế quý I giảm gần 13% so với cùng kỳ

17:39 | 20/04/2023
Chia sẻ
Lợi nhuận trước thuế 3 tháng đầu năm của LienVietPostBank đạt 1.566 tỷ đồng, giảm 12,8% so với cùng kỳ, trong đó nguồn thu chính giảm 3,5%.

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2023 với lợi nhuận trước thuế 3 tháng đầu năm đạt 1.566 tỷ đồng, giảm 12,8% so với cùng kỳ.

Trong đó, thu nhập thuần từ lãi giảm 3,5% so với cùng kỳ, đạt 2.774 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh khác lỗ 11,5 tỷ trong khi cùng kỳ lãi 191 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, hoạt động kinh doanh ngoại hối mang về 145 tỷ đồng lãi thuần, trong khi cùng kỳ lỗ gần 15 tỷ, nhờ tăng thu từ kinh doanh ngoại tệ giao ngay 37 tỷ đồng. Tương tự, mảng chứng khoản đầu tư cũng ghi nhận lãi 40 triệu đồng.

Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 4% so với cùng kỳ, đạt 226 tỷ đồng. LienVietPostBank cho biết do tăng trưởng tín dụng của toàn ngành ở mức thấp, ngân hàng tập trung đẩy mạnh thu từ dịch vụ và cung ứng đa dang các hoạt động dịch vụ như ngân hàng số, thẻ, thanh toán quốc tế… phù hợp với nhu cầu của các phân khúc khách hàng.

Trong kỳ, ngân hàng cũng giảm chi phí dự phòng xuống còn 224 tỷ đồng,  tương đương giảm 28% so với cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh quý I/2023 của LienVietPostBank. (Nguồn: PV tổng hợp).

Tính đến 31/3/2023, tổng tài sản của ngân hàng tăng 2,9% so với đầu năm lên hơn 337.197 tỷ đồng. Trong đó cho vay khách hàng tăng 2,8%, đạt 242.116 tỷ đồng; dự phòng rủi ro cho vay giảm 19,7%.

Huy động tiền gửi từ khách hàng tăng 5,3% so với đầu năm, đạt hơn 227.283 tỷ đồng. Tiền gửi của các TCTD khác giảm 35% xuống còn 24.574 tỷ đồng. Phát hành giấy tờ có giá tăng 29% lên 45.301 tỷ đồng do giấy tờ có giá kỳ hạn dưới 12 tháng tăng từ 8.000 tỷ đồng lên 18.800 tỷ đồng tại thời điểm cuối quý I.

Số dư nợ xấu tăng 2,8% lên 3.522 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu giữ nguyên ở mức 1,5%.

 Một số chỉ tiêu quý I/2023 của LienVietPostBank. (Nguồn: PV tổng hợp).

Huyền Phương